Herstel bezettingsgraad industrie zet door!

door: Casper Burgering

In het derde kwartaal van 2013 is de bezettingsgraad in de totale industrie gestegen met 1%-punt kwartaal-op-kwartaal, van 77,4% naar 78,4%. Hiermee zet het ingeslagen herstel uit het tweede kwartaal door, toen de bezettingsgraad met 1,8%-punt verbeterde ten opzichte van het eerste kwartaal. Een positieve ontwikkeling, maar toch zijn we er nog niet helemaal.bezettingsgraad3

De bezettingsgraad van de industrie ligt nog steeds onder zijn lange termijn gemiddelde van 82,4%. Er moet nog minimaal 4%-punt worden goedgemaakt in de komende kwartalen, zo blijkt. Een dergelijk snel herstel zien we niet gebeuren in de komende kwartalen, zeker gezien de broosheid van het economische herstel in Nederland.  Maar toch zijn er bemoedigende cijfers die wijzen op verder herstel van de bezettingsgraad. Zo zit de deelindicator ‘bezettingsgraad’ van de PMI, die op maandbasis een indicatie geeft van de bezettingsgraad, in opgaande lijn en is de stemming van ondernemers in de industrie sterk verbeterd in oktober. Over de gehele linie gaan meer ondernemers uit van een toename in bedrijvigheid in de komende drie maanden.

Bezettingsgraden in meeste branches nemen toe

De bezettingsgraden van de verschillende branches in de industrie over het derde kwartaal  laten een gevarieerd beeld zien. In totaal zien 14 branches in onderstaande tabel de bezettingsgraad toenemen, terwijl in 7 branches de bezettingsgraad is verslechterd. Van alle branches in de industrie bevinden op dit moment alleen de basismetaalindustrie en de elektrotechnische industrie zich boven hun lange termijn gemiddelde. Ondanks dat de bezettingsgraad in de basismetaalindustrie is gedaald in het derde kwartaal, bevindt de branche zich nog comfortabel (met 4,2%-punt) boven zijn lange termijn gemiddelde. De elektrotechinische industrie zit 2,2%-punt boven zijn lange termijngemiddelde.

bezettinsgraad2

Het meest verwijderd van hun lange termijn gemiddelde zijn de branches die zich concentreren op de vervaardiging van consumentenproducten (zoals voedings- en genotmiddelen, textiel) en bouw gerelateerde industrieën (zoals bouwmaterialen- en houtindustrie). In de aardolie, chemische, farmaceutische en rubber- & kunststofindustrie namen de bezettingsgraden af als gevolg van een sterke afname in orderontvangsten gedurende het derde kwartaal. Ook het productievolume per gemiddelde werkdag nam in deze branches in augustus met ruim 3,5 procent af (m-o-m).

De benutting van de beschikbare capaciteit ligt dus in veel branches beneden historisch niveau en er moet nog veel gebeuren voordat de oude niveaus weer zijn bereikt. De nu ingeslagen weg lijkt echter bemoedigend, maar we moeten ons wel realiseren dat er nog voldoende uitdagingen staan te wachten. Het herstel van de Nederlandse economie is nog broos en de onzekerheid blijft hoog.