Woningmarktmonitor: Het tij op de woningmarkt keert

door: Philip Bokeloh , Madeline Buijs

Woningmarktmonitor-september-20131.pdf (1 MB)
Download

De internationale woningmarktcijfers laten zien dat er weer leven komt in de huizenmarkten en dat de waarderingen structureel zijn verbeterd. Ook in Nederland keert de rust op de woningmarkt langzaam terug.

Het sterkste signaal hiervoor vormt de kentering in de sentimentsindicator van Vereniging Eigen Huis. Die tekent al maanden een stijging op. Een minder negatieve beoordeling van de economische omstandigheden en de eigen financiële situatie, in combinatie met een gunstiger inschatting van de hypotheekrente en de betaalbaarheid zijn de belangrijkste factoren achter de verbetering van de indicator. Een ander positief signaal is dat de banken verwachten dat zij hun acceptatiecriteria niet langer zullen aanscherpen en dat zij een toename van het aantal hypotheekaanvragen voorzien.

Het probleem van de funding gap, het verschil tussen het uitstaande kredietvolume en het toevertrouwde spaargeld, zal allengs kleiner worden wanneer het Nationale Hypotheek Instituut doorgang vindt. Ook kan dit gereduceerd worden wanneer er ruimte komt om in verzekeringsinstrumenten opgepotte besparingen vrij te maken om de hypotheek af te lossen en de transactie van ING, waarbij hypotheken definitief van de balans zijn gehaald, navolging vindt.

Banken zullen een betere toegang krijgen tot kapitaalmarktfinanciering wanneer toezichthouders in navolging van de Europese Centrale Bank securitisaties milder behandelen. Hierdoor zal de funding gap een minder urgent probleem worden.

Huren wint aan populariteit, ondanks het gebrek aan dynamiek op de huurmarkt. De huurmarkt blijft gekenmerkt worden door overheidsinterventies. Deze overheidsinterventies brengen diverse nadelen met zich mee.

Het huidige puntenstelsel is lastig te verenigen met het streven naar een neutraal woningmarktbeleid. Het ligt daarom in de lijn der verwachting dat de huur op termijn alsnog wordt gekoppeld aan de WOZ-waarde. Verder verdient de rol van corporaties een
duidelijkere afbakening, evenals het toezicht op deze instellingen.