Weekly VS – Een versnelling van de consumptie

door: Peter de Bruin

Weekly:VS - Een versnelling van de consumptie (138 KB)
Download

Uit de cijfers van vorige week kwam naar voren dat de consumptieve bestedingen nog steeds zwak zijn, maar wij denken dat dit snel gaat veranderen. Het negatieve effect van de belastingverhogingen zal spoedig afnemen en het herstel van de arbeidsmarkt gaat volgens ons versnellen. De autoverkopen en de inkoopmanagersindex voor de dienstensector wijzen er reeds op dat de consument meer gaat uitgeven.