Weekly eurozone – Daling inflatie geeft de ECB ammunitie

door: Aline Schuiling

De inflatie is afgezwakt van 1,6% in juli naar 1,3% in augustus, waarbij een daling van de energieprijsinflatie de hoofdrol speelde. De kerninflatie bleef gelijk op 1,1%. Wij verwachten dat de inflatie in de rest van het jaar verder terugloopt. De daling van de kerninflatie ligt voor de hand vanwege de aanzienlijke onbenutte capaciteit in de economie, terwijl het opwaartse effect van eerdere BTW-verhogingen zal wegvallen. Ook de voedsel- en energieprijsinflatie zal afnemen. De dalende trend van de inflatie is voor de ECB een extra argument om de markten deze week ervan te overtuigen dat de huidige verwachtingen ten aanzien van de korte rente te hoog zijn (op de persconferentie in augustus bestempelde Mario Draghi de verwachtingen als “niet gerechtvaardigd”). Wij verwachten dat Draghi een verruimingsgezinde toon zal aanslaan in zijn verklaring en de beleidsindicatie zal aanscherpen, bijvoorbeeld door duidelijker de periode aan te geven dat de rente ongewijzigd kan blijven (bijvoorbeeld geen wijziging voor medio 2015).

Eurozone inflatie _ totaal en kerninflatie

Ondertussen is het economisch sentiment voor de vierde maand op rij gestegen, van 92,5 in juli naar 95,2 in augustus. Met uitzondering van de bouw (lichte daling) waren alle subindices aanmerkelijk hoger. Dit vormt nieuw bewijs dat de eurozone zich aan de recessie heeft ont¬worsteld en dat het gematigd herstel in het tweede halfjaar zal aan¬houden. De arbeidsmarkt blijft echter somber. De werkloosheid stabiliseerde in juli op 12,1% en ligt al sinds maart op dit niveau, waarbij de situatie in Duitsland, Spanje, Finland, Portugal en Oostenrijk gelijk blijft of verbetert maar in België, Ierland, Italië en Nederland verslechtert. Het meest recente cijfer voor Griekenland (mei) liet ook een verdere stijging van de werkloosheid zien. De daling in Spanje en Portugal lijkt verband te houden met statistische of institutionele factoren. Deze economieën zijn immers nog altijd te zwak voor een fundamenteel herstel van de arbeidsmarkt. Wij denken dat de werkloosheid in de eurozone tot medio 2014 rond het huidige niveau blijft liggen en pas daarna langzaam zal afnemen.

Werkloosheidspercentage diverse landen