Vrije zuivelmarkt, bedreiging of kans?

door: Pierre Berntsen

Vrije zuivelmarkt bedreiging of kans? (3 MB)
Download

In 2011 bracht ABN AMRO het rapport uit “Vrije zuivelmarkt; bedreiging of kans?”. Hierin beschreven we het toekomstig speelveld van de melkveehouderij op weg naar 2020. De publicatie breng ik graag onder de aandacht omdat de inhoud nog steeds actueel is.

De zuivelmarkt ziet er goed uit en Nederland heeft een uitstekende uitgangspositie. De stemming zit er goed in en de ambitie van ondernemers is groot. Melkquotum blijft daardoor duur en de landing van de quotering onverminderd hard. Dit heeft Nederland belet haar positie op de groeiende wereldzuivelmarkt te behouden.

Milieudoelen vormen de nieuwe grenzen aan groei en er zijn mooie stappen gezet op het gebied van fosfaatuitstoot en mestverwerking. Echter nog onvoldoende om de dreiging van dierrechten weg te nemen. Op dit moment bereidt het ministerie van EZ mogelijke introductie voor. Steeds meer ondernemers en adviseurs houden rekening met de komst van dierrechten in 2015. Ongunstig voor de ontwikkeling van melkveebedrijven en voor onze concurrentiekracht. Echter, wie wil zijn bedrijf in problemen brengen, niemand toch? Met deze dreiging is scenario-denken verstandig. ABN AMRO bekijkt in geval van groeiplannen daarom wat de impact is van mogelijk aan te kopen dierrechten. Wij hopen dat deze onzekere periode snel voorbij is, zodat we het dierrechten scenario achter ons kunnen laten.