Vertrouwen en harde cijfers lopen nog steeds uiteen

door: Han de Jong

Nogal wat vertrouwensindices zijn recent sterk verbeterd en lopen daarmee uit de pas met de harde cijfers, die achterblijven. Dit verschil kan geen lang leven beschoren zijn: of het vertrouwen neemt binnenkort weer af, of de harde cijfers trekken verder aan. Uit de cijfers van afgelopen week valt niet met zekerheid op te maken welke kant het op gaat. Wij houden het bij onze redelijk optimistische visie.

Afgezien van een paar uitzonderingen zetten de vertrouwensindicesvorige week de opgaande lijn voort. De voorlopigeHSBC PMI-index voor China is in september van 50,1 naar 51,2 punten gestegen, een teken dat aan de groeivertragingeen einde is gekomen. De Duitse Ifo-index voor het ondernemersvertrouwen is heel licht gestegen: de componentdie de huidige situatie meet, is weliswaar licht gedaald, maarde verwachtingencomponent is juist sterk toegenomen. Iets dergelijks zien we ook bij de PMI voor de eurozone: de PMIvoor de industrie daalde licht, terwijl die voor de dienstensector het hoogste niveau in ruim twee jaar bereikte. En met dehoogste stand sinds augustus 2011 sluit de stemmingsbarometer van de Europese Commissie hier naadloos op aan. Ook in het Verenigd Koninkrijk verbeteren de cijfers verder. Zo bereikte de ‘business barometer’ van Lloyds in september het hoogste niveau sinds het begin van deze reeks in 2002. Dit beeld zien we terug in andere Britse cijfers. De Britse economie lijkt het tamelijk onverwacht weer beter te doen.

Het beeld in de VS is wat onduidelijker. De Markit PMI-index voor het ondernemersvertrouwen is licht gedaald, evenals de regionale indices voor Kansas en Richmond, al duidt het absolute niveau nog steeds op groei.

De harde cijfers uit de VS wisselen nogal. In de meest recente week waarvoor het cijfer bekend is, zijn er 305.000 werkloosheidsuitkeringen aangevraagd. De grote daling die deze reeks een paar weken geleden vertoonde, werd aan meetproblemen toegeschreven. Deze daling is echter slechts gedeeltelijk ongedaan gemaakt. Dat doet vermoeden dat het herstel van de arbeidsmarkt aan vaart wint. De orders voor duurzame goederen waren in augustus goed noch slecht en de verkoop van bestaande woningen daalde in dezelfde maand voor de derde opeenvolgende maand. Jaar op jaar nam de stijging van het aantal verkochte bestaande woningen af naar +2,9%, het laagste percentage sinds 2011. Daar staat tegenover dat de kosten van krediet, inclusief de hypotheekrente, de laatste weken zijn gedaald en dat dit meteen tot uiting komt in het aantal hypotheekaanvragen. Die waren na een eerdere renteverhoging fors gedaald, maar zijn nu weer gestegen. De cijfers voor persoonlijk inkomen en bestedingen wijzen op gestage, bescheiden groei, niet te veel en niet te weinig.

In Japan stijgt de inflatie, zij het weinig en vanaf een laag niveau. De Japanse consumentenprijsindex vertoonde in augustus met +0,9% de sterkste stijging sinds 2008. Exclusief voeding en energie was de inflatie nog altijd negatief, -0,1%. De belangrijkste inflatie-indices hangen sterk samen met de koers van de yen. We kunnen dan ook niet beweren dat Abenomics Japan al uit de deflatie gehaald heeft.

Per saldo blijven we optimistisch dat de wereldeconomie weer harder groeit. Het beeld dat uit de indices voor het ondernemersvertrouwen naar voren komt, is eenduidig en heeft een voldoende breed draagvlak om te concluderen dat de harde cijfers naar verwachting de ontwikkeling van de vertrouwensindices binnenkort zullen volgen.