Toename PMIs maar ook sterk stijgende PMI voor inputprijzen

door: Casper Burgering

Op maandag 2 september werden veel inkoopmanagersindexen (PMI) voor de industriële activiteit over augustus bekend gemaakt door Markit Economics en de resultaten waren in veel gevallen boven verwachting. Voor bijna alle landen in Europa (maar ook daarbuiten) nam de PMI scherp toe. Op enkele uitzonderingen na  (zoals Griekenland en Frankrijk) kwam de samengestelde PMI voor de industrie in Europa boven de 50-indexpunten uit, waarmee de expansie van de industriële activiteiten doorzet.

pmi europaDe procentuele toename van de index was in Oostenrijk en Nederland het sterkst (met resp. 5,9% en 5,4% toename ten opzichte van juli), gevolgd door het VK met een toename van 4,3%. En ondanks dat de Griekse industrie nog in de krimpfase zit, nam de samengestelde PMI ten opzichte van juli met 3,6% toe.

PMI inputprijzen stijgt sterk

De toename van de PMI’s in Europa is op zichzelf goed nieuws en dat kan de fragiele economie goed gebruiken. Maar tegelijkertijd nam in vrijwel  alle landen de PMI voor  inputprijzen (van grondstoffen als olie, papier, kunststof en andere input variabelen voor het productieproces) veel sterker toe dan andere deelfactoren zijn toegenomen. Als deze trend zich doorzet (en dus de imputprijzen weer in de expansiefase komen), kan dat ongunstig uitwerken voor de industrie. Vooralsnog bevindt de PMI voor de inputprijzen in Nederland zich nog onder de 50 indexpunten, waarmee de inputprijzen in de krimpfase zitten. Alleen in Spanje en Griekenland was de toename van de nieuwe export orders de sterkste stijger.

Nederland, het VK en Duitsland komen met de stijging van de PMI inputprijzen uit boven het Europese gemiddelde. Maar het goede nieuws is dat de PMI voor de output in veel landen in de expansiefase zitten. In Nederland steeg de PMI voor de output met 9% en dit is de sterkste stijging in vergelijking met andere landen in Europa. In Frankrijk nam de PMI output af met 5% ten opzichte van juli en bevindt zich daarmee in de krimpfase.

pmi output