Prinsjesdag 2013: de feiten

door: Nico Klene , Philip Bokeloh

MEV-en-Miljoenennota-2014.pdf (755 KB)
Download

Volgens de Miljoenennota 2014 rust het beleid van de regering op drie pijlers: de schatkist op orde brengen, een evenwichtige inkomensverdeling, en duurzame groei bevorderen. Het tekort van de overheid komt volgend jaar uit op 3,3% van het BBP. Mede daardoor loopt de schuld verder op. De economie kan weer met ½% groeien. Onderstaand kunt u onze hele analyse downloaden, vindt u de kernpunten uit de Macro Economische Verkenning en de Miljoenennota,

Kernpunten

Macro Economische Verkenning 2014

 • De groei van de wereldeconomie en van de wereldhandel trekt aan
 • De Nederlandse uitvoergroei kan daardoor eveneens versnellen
 • Ook de uitvoergroei van binnenlands vervaardigde producten neemt toe
 • Van de binnenlandse bestedingen daalt alleen de consumptie verder, maar minder dan in 2013
 • De inflatie daalt in 2014 naar 2% doordat het opwaartse effect van de btw-verhoging (oktober 2012) wegvalt
 • De werkloosheid stijgt verder omdat de werkgelegenheid nog krimpt door de recente daling van de productie
 • Na de economische krimp van 1¼% in 2013, kan het BBP in 2014 met ½% stijgen
 • De groei wordt in 2014 slechts ¼%-punt gedrukt door de extra bezuinigingen van EUR 6 miljard
 • Maar in de jaren 2015-’17 wordt de groei óók afgeremd met gemiddeld ¼%-punt
 • De BBP-groeiraming 2014 van het CPB wijkt nauwelijks af van die van ABN AMRO

Miljoenennota 2014

 • Het EMU-tekort komt dankzij de extra maatregelen uit op 3,3% van het BBP
 • Het kabinet maakt ook gebruik van tijdelijke maatregelen om het tekort in 2014 te drukken
 • Er is nog altijd sprake van sprake forse lastenverzwaringen
 • Gezinnen dragen in 2014 het leeuwendeel van de lastenverzwaring
 • De koopkracht neemt door het 6-miljardpakket opnieuw af
 • Ondanks alle ombuigingen blijven de collectieve uitgaven (in % van het BBP) hoog; ombuigen is immers ‘minder meer’ uitgeven
 • De overheidsschuld loopt verder op – naar 76,1% van het BBP in 2014