Nederlandse economie in zicht – Miljoenennota 2014

door: Nico Klene , Philip Bokeloh

Nederlandse economie in zicht - sep13 (1 MB)
Download

Miljoenennota: 2014 minder tekort – minder groei

In de Miljoenennota 2014 presenteert het kabinet het huishoudboekje over 2013 en 2014. Ook laat de Nota zien waar het kabinet de accenten in het beleid legt. Het zwaarste accent ligt bij het op orde brengen van de schatkist.

Naast de al eerder genomen maatregelen om het begrotingstekort te verlagen, komt het kabinet met een aanvullend pakket van EUR 6 miljard aan ombuigingen en lastenverzwaringen. Desondanks blijft het niveau van de collectieve uitgaven hoog, blijft het tekort boven de 3%-norm liggen, maar levert de economie in 2014 een kwart procentpunt aan groei in. Er gaat echter méér groei verloren: óók in de jaren 2015-’17 wordt de groei jaarlijks gemiddeld een kwart procentpunt afgeremd.

Het perspectief voor de overheidsfinanciën lijkt wat te verbeteren nu de economische groei waarschijnlijk weer in de plus komt, maar de financiën blijven nog kwetsbaar. Omdat de regeringscoalitie geen meerderheid heeft in de Eerste Kamer is het overigens de vraag wat er van de omvang en inhoud van het 6-miljardpakket overeind blijft.