Metaalmarkten tussen hoop en twijfel

door: Casper Burgering

Industriele Metalen Monitor september 2013.pdf (282 KB)
Download
  • Positieve economische data en perspectieven voor eindgebruikers gunstig voor metaalmarkten
  • Desondanks zal de onzekerheid over de vraag en volatiliteit in prijzen nog aanhouden
  • Basis metaalprijzen herstellen licht, ferro metaalprijzen zullen de komende 3 maanden dalen

Het volledige rapport kunt u hier downloaden en onstaand treft u de samenvatting:

Economie van eurozone verbetert bescheiden, en …

De eurozone kwam gedurende Q2 officieel uit de recessie, met een stijging van het BBP met 0,3% op kwartaalbasis, terwijl op jaarbasis het BBP daalde met 0,5%. Dit is een positieve ontwikkeling voor metaalmarkten in Europa, die lang genoeg hebben geleden. Tijdens H2, is de verwachting dat de economische activiteit in Europa verder aantrekt, maar wel zal het tempo nog gematigd zijn. ABN AMRO voorziet een daling van het BBP in Europa met 0,5% voor geheel in 2013. Hoewel nog steeds relatief laag, is het ingeslagen pad van herstel bemoedigend. De economie van de VS blijft goed presteren, mede dankzij de steunaankopen van de Fed. De samengestelde PMI-index in de VS steeg sterk en bereikte bijna zijn recordniveau van 58,3 uit januari 2011. Ondanks de positieve cijfers, heeft de Fed besloten haar stimuleringsmaatregelen voort te zetten. Dit zal een positief effect hebben op metaalprijzen. Omstandigheden in China zijn de laatste tijd verbeterd, mede door stimuleringsmaatregelen. Investeringen in vaste activa stegen verder dankzij de sterke groei van de kredietverlening begin 2013 en daarnaast verbeterde de buitenlandse vraag.tabellen sept

… wereldwijd PMI manufacturing in expansiefase

Naast de recente macro-economische ontwikkelingen – die een steun in de rug zijn voor cyclische metaalmarkten – kregen ook eindgebruikers van metaal te maken met meewind. De PMI-index van de verwerkende industrie in de VS steeg in augustus naar ruim boven het neutrale niveau van 50 indexpunten, wat zich vertaalt in een expansie van de activiteit. Dit is een goed signaal voor de vooruitzichten voor de industriële productie voor de komende maanden en dus voor de vraag naar industriële metalen. Ook de autoverkopen in de VS namen in augustus sterk toe met bijna 16% op jaarbasis, het hoogste groeipercentage dit jaar. Wat echter opvalt in de tweede tabel op de linkerzijde zijn de rode cijfers in Europa in vrijwel alle sectoren. Hoewel de omstandigheden in Europa nog steeds zwak zijn, wijst de PMI voor de industriële activiteit op verdere – maar bescheiden – groei van de bedrijvigheid. En terwijl in de eurozone de industriële productie nog steeds niet aan de verwachtingen kon voldoen in juli (en daalde met 2,7% op jaarbasis), herstelden de productieniveaus in China en de VS. In China deed de detailhandel goede zaken en groeide de verkoop van auto’s sterk. De industriële productie behield ook zijn sterke groeitempo. ABN AMRO verwacht dat de wereldwijde industriële activiteit verder zal groeien, vooral geleid door economische verbeteringen in de VS en Azië.

Blik vooruit …

De vooruitzichten blijven onzeker en volatiel op de meeste metaalmarkten dit jaar, vooral in Europa waar de activiteit relatief zwak zal blijven. Alhoewel de activiteit bij de meeste eindgebruikers van metaal het tempo van herstel de komende maanden zal versterken, gaan we niet uit van significante of plotselinge sterke prijsstijgingen. De vraag naar metaal zal buiten Europa sterker zijn. De schijnbare versnellende groei in China in Q3 en het fatsoenlijke tempo van de economische groei in de VS – met een versnellend tempo van het BBP en een solide niveau van productieactiviteit – beschouwen wij als een positieve basis voor de vraag. Voor basismetaal verwachten we dat de prijs in de komende drie maanden zal toenemen vanaf het huidige niveau. Prijzen voor ferro-metalen zullen waarschijnlijk afzwakken, om een paar redenen. Allereerst houden over-capaciteit en zwakke vraag staalmarkten in hun greep. Daarnaast is het aantal transacties wereldwijd nog relatief zwak en zullen markten geconfronteerd worden met de toenemende druk van de aanbodzijde. Ook biedt het laatste kwartaal van het jaar normaal gesproken niet veel prijssteun en neigen de prijzen te dalen tijdens Q4 (met 1,3% gemiddeld).