Investeren in transportmiddelen, de juiste keuzes voor uw bedrijf

door: Nadia Menkveld , Bart Banning

Investeren-in-transportmiddelen.pdf (654 KB)
Download

Beeldbank_autoretail_vrachtwagens

Snel veranderende markten eisen flexibiliteit van uw organisatie; investeringskeuzes hangen hiermee samen.

Gezien de conjuncturele zwakte waar Nederland de afgelopen periode mee te maken heeft gehad, is het niet verwonderlijk dat deze sector zwaar getroffen is. Veel transportbedrijven hebben het zwaar, vooral doordat de marges onder druk blijven staan. Welke strategische keuzes hebben transportondernemingen om te anticiperen op de toekomstverwachtingen? En welke investeringskeuzes kunnen transportondernemingen maken om hun strategische keuze te ondersteunen en tegelijk financieel zo krachtig mogelijk te blijven?