Houdt oplevend ondernemersvertrouwen stand als Fed gaat afbouwen?

door: Han de Jong

Het ondernemersvertrouwen in Europa en de VS is de afgelopen maanden sterk toegenomen, al komt dat nog niet duidelijk tot uiting in de ‘harde’ cijfers. Gezien de ervaring met deze indicator en de zich inmiddels over een breed front manifesterende verbetering beschouwen wij dit toch als een teken dat een groeiversnelling in deze regio’s in aantocht is.

De recente cijfers zijn voor ons geen aanleiding om onze verwachting te herzien dat de Federal Reserve bij haar beleidsvergadering van 17-18 september een afbouw van haar opkoopprogramma zal aankondigen. Nu de obligatierente verder is gestegen dan wij eind vorig jaar voor 2013 en 2014 hadden voorspeld, stellen wij onze prognoses voor de VS, en in mindere mate ook voor de eurozone, naar boven bij.

Big Picture 09 september 2013 – Houdt oplevend ondernemersvertrouwen stand?