Grote onderlinge verschillen tekenen bouwsector

door: Madeline Buijs

Sector-update-bouw-sep-2013.pdf (706 KB)
Download

Nu Prinsjesdag achter de rug is en de beoogde invulling van de bezuinigingen van het kabinet Rutte bekend is, kijken we hoe de bouwsector ervoor staat en brengen we in kaart welke effecten de voorgestelde bezuinigingen op de bouwsector hebben. Op basis hiervan zijn de verwachtingen voor 2013 en 2014 bijgesteld, ondanks dat we een eerste stabilisatie van de bouw zien.

Zowel de productie als omzet bewegen het eerste halfjaar van 2013 volgens het seizoenspatroon. Door de lente is er in het tweede kwartaal een verbetering te zien ten opzichte van het eerste kwartaal. Ten opzichte van het eerste kwartaal mag de bouwproductie dan zijn gestegen, de j-o-j cijfers kunnen niet verhullen dat de bouwproductie in het tweede kwartaal van 2013 met 5,9% j-o-j daalde, de omzet (exclusief projectontwikkeling) met 6,3%. Dit zijn nog steeds scherpe dalingen, maar het is een verbetering ten opzichte van het eerste kwartaal van 2013 toen de productie met 8,6% j-o-j daalde en de omzet met 9,1% j-o-j. De sterkere concurrentie wat de prijzen onder druk zet.

Omzet en productie

Dat er enige verbetering gaande is, blijkt uit het feit dat in 2013 de productie met 7,1% stijgt in het tweede kwartaal ten opzichte van het eerste kwartaal, terwijl dit in de periode 2005-2012 gemiddeld 4,8% was. De cijfers over het eerste halfjaar zijn in lijn met onze verwachting dat de bouwproductie in 2013 met 5% zal dalen. Dat er op dit moment wel enige stabilisatie valt waar te nemen, is in de grafiek hierboven te zien.

De stabilisatie en het seizoenspatroon is ook in de belangrijkste branches terug te zien, zoals uit de grafiek rechts blijkt. Wel blijft in het eerste halfjaar van 2013 het beeld tussen de verschillende branches zeer wisselend. Zonder twijfel is projectontwikkeling de slechtst presterende branche binnen de bouw. De omzet daalde in het tweede kwartaal met 15,6% j-o-j als gevolg van het uitblijven van nieuwbouw-projecten. Als we projectontwikkeling buiten beschouwing laten, presteren de bedrijven in de woning- en utiliteitsbouw het slechtst. Dit zal niemand verbazen. De omzet van deze bedrijven daalde in het tweede kwartaal met 10,3% j-o-j.

Buizen-en kabelleggers, onderdeel van de grond-, water- en wegenbouw (gww), lijken op dit moment geen last van de crisis in de bouw te hebben. Hun omzet steeg in het tweede kwartaal met 4,9% j-o-j. In 2010-2011 hebben zij de bouwcrisis wel vol meegemaakt, maar de double dip krijgt geen vat op hen. De behaalde omzet in de installatiesector daalde in het tweede kwartaal minder hard dan in het eerste kwartaal, -4,1% ten opzichte van -7,2% j-o-j. Doordat installateurs voor een deel van hun werkzaamheden afhankelijk zijn van de industrie presteren zij beter dan de bouw.

Op basis van de bezuinigingen die op Prinsjesdag bekend zijn gemaakt, zijn de ramingen voor 2014 aangepast. Vooral de gww wordt geraakt door de bezuinigingen. Dit komt doordat een eenmalige investering van EUR 300 mln voor de infrastructuur is geschrapt en de prijsbijstelling voor infrastructuur wordt afgeschaft. Het CPB verwacht dat hierdoor EUR 250 mln per jaar minder aan infrastructuur wordt besteed door de Rijksoverheid. Wel komt er extra geld vrij voor het onderhoud en beheer van de infrastructuur. PrognosesDaarnaast is de verwachting van de utiliteitsbouwproductie naar beneden bijgesteld, omdat de  bedrijfsinvesteringen tegenvallen en de verwachtingen naar beneden zijn bijgesteld. Wel verwachten wij in 2014 nog een lichte groei als gevolg van de aantrekkende economie. Dit zal zich het eerst manifesteren in de renovatie van utiliteitsgebouwen voordat de nieuwbouw een stijging zal laten zien. De verwachting voor de woningbouw in 2014 is niet aangepast. De omzetverwachtingen zijn licht naar beneden bijgesteld als gevolg van de aanhoudende prijsdruk.