‘Grote coalitie’ Duitsland kan integratie eurozone verder op weg helpen

door: Aline Schuiling

De-volgende-regering-van-Duitsland.pdf (152 KB)
Download
  • Merkel blijft vermoedelijk Bondskanselier volgens laatste peilingen in Duitse verkiezingen
  • Coalitie CDU/CSU en SPD kan enige vooruitgang boeken met financiële en institutionele integratie eurozone
  • ‘Grote coalitie’ kan rendementsverschil tussen obligaties Duitsland en landen in periferie enigszins doen dalen

Recente peilingen wijzen erop dat bondskanselier Merkel op 22 september de verkiezingen in Duitsland wint. De vraag is of haar partij de huidige coalitie met de FDP kan voortzetten of een ‘grote coalitie’ moet vormen met de SPD. Hoewel de voorkeur van Merkel waarschijnlijk uitgaat naar een regering met de FDP, heeft deze partij veel steun verloren. Een coalitie van CDU/CSU en SPD kan enige vooruitgang betekenen bij de financiële en institutionele integratie van de eurozone. Volgens opiniepeilingen gaat de voorkeur van de meeste Duitse kiezers uit naar zo’n coalitie en zou deze ongeveer 66 procent van de stemmen krijgen.

Linkse partijen voor introductie Eurobonds

De linkse partijen hebben vanaf het begin van de crisis een positiever standpunt over de eurozone dan de regeringspartijen. Zo hebben zowel de Groenen als de Linkse Partij verklaard voorstander te zijn van de invoering van Eurobonds ter bestrijding van de schuldencrisis, hoewel de SPD dit nooit expliciet in haar verkiezingsprogramma heeft opgenomen. Dit gaat aanzienlijk verder dan wat voor de huidige coalitiepartijen nu bespreekbaar is. De SPD profileert zich in haar verkiezingsprogramma als zeer pro-Europees. Zij wil de politieke unie versterken, is voorstander van een grotere belastingharmonisatie en een gemeenschappelijk Europees schuldenfonds. Ten aanzien van een nieuwe bankenunie is de SPD er voor dat de ECB de enige toezichthouder wordt en pleit zij voor één enkel, door de bankensector gefinancierd afwikkelingfonds. De CDU/CSU wijst tot nu toe elke vorm van spreiding van de lasten over de eurolanden – en dus ook van een algemeen depositogarantiestelsel – van de hand.

Draagvlak voor financiële ondersteuning Griekenland

ABN AMRO denkt dat een ‘grote coalitie’ enige vooruitgang kan boeken met de financiële en institutionele integratie van de eurozone. Zij voorziet echter geen ingrijpende veranderingen in het Duitse standpunt ten opzichte van in problemen verkerende landen in de periferie, waarvan een aantal mogelijk financiële steun nodig heeft. De linkse partijen in de Bondsdag hebben in september 2011 gestemd voor uitbreiding van het EFSF-reddingsfonds en in november 2012 voor de tweede reddingsactie van Griekenland. Vrijwel alle grote partijen in Duitsland zijn het er over eens dat Griekenland en andere landen in de periferie deel moeten blijven uitmaken van de muntunie.

Invloed rendementsverschil met obligaties in perifere landen

Door een grote coalitie van de CDU/CSU en de SPD kan het rendementsverschil tussen obligaties van landen in de periferie in vergelijking met Duitsland volgens ABN AMRO enigszins dalen. Dit komt, omdat dit de deur kan openzetten voor verdere financiële integratie en meer spreiding van lasten over de eurolanden.