Exportkrimp naar Azië is afgenomen

door: Nico Klene

Vorige week werd in de media melding gemaakt van een sterke terugval in het eerste halfjaar van de Nederlandse uitvoer naar een zevental Aziatische economieën. De uitvoer naar China, India, Indonesië, Zuid-Korea, Maleisië, Singapore en Thailand daalde met ruim 9½% in waarde ten opzichte van de eerste helft van 2012. Dit is echter niet het complete beeld. Als we de genoemde groep van zeven landen uitbreiden met de overige landen in het Verre-Oosten is de krimp minder, namelijk 6¼%. Maar ook dat is een teleurstellend cijfer.

Een nadere blik op de ontwikkeling in de loop van het eerste halfjaar wijst uit dat de forse terugval zich vooral voordeed in het eerste kwartaal. Toen daalde de gezamenlijke uitvoer naar alle opkomende landen in het Verre-Oosten met 10½ à 11% (ten opzichte van het eerste kwartaal van 2012). In het tweede kwartaal was deze daling teruggelopen naar nog maar 1½%!

Dat de uitvoer terugviel, komt doordat de economische bedrijvigheid in Azië in het eerste halfjaar wat aan kracht verloor. Ook staken nieuwe risico’s de kop op. De uitspraken van de Amerikaanse Fed over een geleidelijke vermindering van de kwantitatieve verruiming zorgden voor tegenwind in opkomende markten. Ook Azië bleef niet gespaard. Maar wij denken dat deze situatie tijdelijk is. De wereldeconomie toont tekenen van herstel en we voorzien voor Opkomend Azië voor 2014 gemiddeld wat meer groei dan voor dit jaar. De Nederlandse uitvoer naar Azië kan daarom weer wat herstellen. Wel merken we op dat de kans op tegenvallers in diverse opkomende landen de laatste tijd is toegenomen.

Het aandeel van de uitvoer naar de opkomende landen in het Verre-Oosten is minder dan 6% van de totale Nederlandse goederenuitvoer.