Weekly: Op weg naar meer groei

door: Han de Jong , Nick Kounis , Aline Schuiling , Maritza Cabezas

Big Picture: Wij beweren al lang dat de wereldeconomie in de tweede helft van het jaar harder gaat groeien. De VS lopen daarbij voorop, op de voet gevolgd door Japan (voorlopig tenminste) en met Europa op gepaste afstand, terwijl de opkomende landen wat meer moeite hebben om de groei op te voeren. De jongste cijfers geven ons geen enkele aanleiding om van mening te veranderen: bij sommige cijfers, met name die voor het ondernemersvertrouwen, lijkt het zelfs of iemand precies halverwege het jaar een knop heeft omgezet om onze voorspelling te laten uitkomen!

Eurozone: ECB President Draghi intensiveerde zijn campagne om de verwachtingen omtrent verkrapping van het monetaire beleid af te zwakken, door expliciet bekend te maken dat de huidige verwachtingen omtrent renteverhogingen in de geldmarkten ‘ongegrond’ zijn. De markten besteedden hier echter geen aandacht aan, aangezien hij tevens toegaf dat tijdens de ECB-vergadering niet was gesproken over een renteverlaging. De ECB dient mogelijk haar beleidsindicatie verder te versterken.

VS: De verklaring van de FOMC bleef grotendeels ongewijzigd: er werd nog niet over afbouw van het tempo van obligatieaankopen gesproken, of zelfs maar in die richting gezinspeeld. De werkgelegenheid ontwikkelde zich in juli iets zwakker dan verwacht, maar we blijven vertrouwen in een sterk herstel van de arbeidsmarkt. Ongeacht deze ontwikkelingen, verwachten we nog steeds dat de Fed een geleidelijke afbouw van het tempo van obligatieaankopen gaat aankondigen in de meeting van september.