Visie op rente en euro – Monetair beleid beweegt, rente niet

door: Nico Klene

Onverwachte wending in commentaar ECB

De ECB liet 1 augustus de rente opnieuw ongewijzigd. Dat was verwacht. Het commentaar van bankpresident Draghi week weinig af van dat van begin juli. Toen was dat echter nogal opmerkelijk geweest. Hij zei toen namelijk dat “de Raad van Bestuur verwacht dat de belangrijkste rentes van de ECB geruime tijd op het huidige of een lager niveau zullen blijven.” Verder liet hij de deur naar renteverlagingen wijd open door te stellen dat de rente een ‘neerwaartse tendens’ vertoonde en te benadrukken dat dit ook kan gelden voor de depositorente (die dan negatief wordt). Dat was dáárom opmerkelijk omdat de ECB zich niet van tevoren vastlegt op een bepaalde koers van het monetair beleid, maar haar besluiten neemt op grond van de dan bekende economische cijfers. Met zijn woorden wilde Draghi de (toenmalige) marktverwachting tempereren dat de korte rente volgend jaar gaat stijgen. De uitspraak moet echter niet worden opgevat als een belofte, maar als de visie van de ECB op de meest waarschijnlijke renteontwikkeling op grond van haar inflatieverwachtingen.

Wat een verdere renteverlaging betreft, hebben diverse ECB-bestuursleden overigens in de voorbije maanden hun twijfel ge¬uit over de bijwerkingen van een negatieve rente (de deposito¬rente is nu nul). Als er al een tarief wordt verlaagd, dan is dat waarschijnlijk de her¬financieringsrente (thans 0,5%). Maar nu er wat meer tekenen zijn dat de economie langzaam lijkt te herstellen, ligt ook zo’n verdere renteverlaging minder voor de hand. Wij gaan er (al enige tijd) van uit dat de rente tot 2015 niet wordt gewijzigd. De driemaands euriborrente zal mede daarom voorlopig in de buurt van de 0,2% blijven.

Barometers eurozone-economie verder verbeterd in juli

Veel sentimentindicatoren lieten een (verdere) verbetering zien. De Economisch-sentimentindicator steeg voor de derde maand op rij; vrijwel alle deelindicatoren gingen omhoog. Ook de samengestelde inkoopmanagersindex (PMI) steeg verder. Voor het eerst sinds januari vorig jaar ligt deze PMI (voorlopig cijfer) weer boven de 50, het omslagpunt tussen krimp en groei. Ook in de grote eurozone-lidstaten Duitsland, Frankrijk en Italië verbeterden belangrijke indicatoren van het ondernemers¬klimaat voor de derde achtereenvolgende maand. Deze verbeteringen zijn in lijn met onze verwachting dat de economie in het tweede halfjaar een bescheiden herstel zal vertonen.

Lange rente voorlopig stabiel

Na de duidelijke stijging in juni is de lange rente in juli niet verder gestegen. In de laatste week van juni en de eerste drie weken van juli is de rente juist weer licht gedaald. We wezen er in de vorige Visie al op dat de verwachtingen voor de korte rente toen leken door te schieten. De ECB zou volgens ons immers een ‘ruime’ koers blijven varen, gezien het trage economisch herstel en de lage inflatie. Wij dachten en denken dan ook dat de lange rente in de komende maanden pas op de plaats zal maken.

Volgend jaar kan de lange rente echter weer verder stijgen als gevolg van het verbeterende economisch beeld. Maar deze beweging omhoog wordt afgeremd door de lage inflatie en het ruime monetaire beleid van de ECB. Bovendien is de economische groei in de eurozone ook dan nog altijd zwak.

Euro gaat naar verwachting verzwakken

Na een aanvankelijke lichte waardedaling is de euro in juli per saldo iets sterker geworden ten opzichte van de dollar. De (gemiddeld vrij positieve) economische cijfers die aan weers-zijden van de Oceaan werden uitgebracht, zorgden voor de gebruikelijke schommelingen gedurende de maand. Uiteindelijk vielen de cijfers iets ten voordele van de eurozone uit. Ook de verruimingsgezinde toon van Fed-voorzitter Bernanke tijdens zijn halfjaarlijke verklaring voor het Congres (medio juni) deed de dollar wat in waarde dalen. Dat gebeurde trouwens al vóór die verklaring omdat de markt een dergelijke toon verwachtte.

Wij denken nog steeds dat de euro in het tweede halfjaar gaat verzwakken, vooral doordat de Amerikaanse economie waar-schijnlijk veel beter zal presteren dan de eurozone-economie. Sterkere economische cijfers voor de VS kunnen die beweging in gang zetten. Bovendien denken wij dat in de VS eerder een verkrapping van het monetair beleid wordt ingezet.

 Download: 2013-08-visie (144.64 KB)nu downloaden