Nederlandse economie in zicht: groei na de recessie

door: Nico Klene

Groei na de recessie

De Nederlandse economie blijft momenteel achter bij de rest van de eurozone. We gaan ervan uit dat de economie in het tweede halfjaar de recessie achter zich laat, maar forse groei verwachten we niet, zeker nog niet in 2014. Voor de rest van dit decennium bedraagt de potentiële economische groei naar onze inschatting gemiddeld 1½%. De feitelijke groei kan daarvan afwijken. Enerzijds kan deze wat hoger uitvallen dankzij inhaaleffecten na de recessie. Anderzijds wordt de groei voorlopig nog afgeremd door bezuinigingen (waarschijnlijk óók na de huidige kabinetsperiode) en doordat gezinnen hun financiële positie proberen te verbeteren. Per saldo voorzien we voor 2015020 een gemiddelde economische groei van 1¼ à 1¾%. En vermoedelijk ligt dat gemiddelde eerder onder 1½% dan erboven. In de jaren negentig van de vorige eeuw groeide de economie nog met gemiddeld 3¼%. In het vorige decennium was dat al teruggelopen naar 1½%, mede door de enorme dip in het groeicijfer van 2009 (-3,7%).

Conjunctuur: Krimp economie verder afgenomen

In het tweede kwartaal is de economie opnieuw gekrompen. De krimp was echter gering. Voor het tweede halfjaar verwachten we weer wat groei, dankzij de aantrekkende uitvoer, die profiteert van het herstel in het buitenland. Nederland blijft echter achter bij de eurozone – ook in 2014. Dat komt onder meer door de extra bezuinigingen van de overheid (waar diverse andere eurozonelanden de begrotingsteugels juist wat kunnen laten vieren). Verder wordt de groei gedrukt door de correctie op de huizenmarkt, en de hogere pensioenpremies en de reële daling van de pensioenuitkeringen.