Met de voeten op tafel… …heerlijk ontspannen en verrassend inspirerend!

door: Bart Banning

“If you want to be incrementally better: be competitive. If you want to be exponentially better: be cooperative.”

De zomer, tijd voor reflectie, zowel zakelijk als privé. Mid year review, goed moment om mijn persoonlijk zakelijke check te bespreken en de lijnen voor het komend halfjaar aan te scherpen. Privé zijn de examens van de kinderen gelukkig “in de pocket”. Toch wel spannend geweest, en nu ‘op’ naar een nieuwe periode. Gas terugnemen en al mijmerend onder de Toscaanse zon voorzichtig een blik op de toekomst werpen. Bewust afstand nemen, mijn mental shift, het werkt inspirerend! Zo nu en dan met de voeten op tafel is nodig; het geeft ook zakelijk inspiratie.

Mental shift: de eerste stap naar verandering en vooruitgang

Zo nu en dan met de voeten op tafel is nodig; het geeft ook zakelijk inspiratie. Zoek een bijzondere plek, dat schijnt zeer stimulerend te werken op de geest. De meeste  frisse ideeën komen immers tot stand op bijzondere plekken en momenten. En juist deze onverwachte “invallen” sturen uw eigen mental shift. Mijn persoonlijke mening: de waarde van onze mental shift mag niet onderschat worden. Het is de eerste, weliswaar vaak nog onbewuste, maar cruciale stap die ruimte geeft tot verandering. Verandering, nodig om uw bedrijf naar een volgende fase te brengen, want hoe ‘agile’ is uw organisatie eigenlijk? Een interessant voorbeeld is IDS, een van oorsprong horizontaal samenwerkingsverband tussen 12 middelgrote logistieke bedrijven, dat inmiddels volledig is omgevormd naar een bedrijf dat zich richt op een rol als ketenregisseur. Veranderende marktomstandigheden en een gezonde ondernemersgeest hebben deze change ingezet. Een heel ander, en ook meer recent voorbeeld is de aangekondigde krachtenbundeling van Daily Fresh en Goes Transport. Dit ontstaat niet vanzelf, maar komt wellicht ook vanuit zo’n onverwachte ‘inval’. De drang naar verandering is in principe bij iedereen aanwezig; de mate waarin je echt wilt en kunt veranderen is wel individueel bepaald. Dat heeft te maken met denkniveau, durf en ook creativiteit. En ook, een stimulerende werkomgeving, die draagt echt bij in het proces. Met het durven nadenken (“true mental shift”) wordt impliciet de deur al opengezet naar nieuwe verdienmodellen, concepten, of vormen van samenwerking. Om te willen veranderen moeten drempels worden overwonnen. Zeker, nieuwe ideeën kunnen beangstigend zijn, maar ik vind dat het volledig vasthouden aan oude ideeën gevaarlijker is. Dat is bijna een garantie tot een naderend einde. Om met een van de vele quotes van Steve Jobs te spreken ”stay hungry, stay foolish”.

Neem bewust de ruimte voor creativiteit

Creativiteit gaat over het ontwikkelen van nieuwe ideeën. In een innovatiegerichte organisatie krijgen professionals tijd en ruimte voor het ontwikkelen van producten, processen of ideeën. “Imagination is the beginning of creation. You imagine what you desire, you will what you desire, and at last, you create what you will’. (George Bernard Shaw)

Het bekendste voorbeeld is “Google’s 20% time policy”. Alle professionals krijgen daar 20% van hun tijd de mogelijkheid om zelf nieuwe ideeën te ontwikkelen. Onder andere Gmail, Google Books en Google Arts zijn in deze ‘vrije tijd’ ontwikkeld. Inmiddels weten we beter; het is een integraal onderdeel geworden van de cultuur van Google. Natuurlijk is de ‘toegewezen’ ruimte voor creativiteit bij ieder bedrijf anders. Bij de meeste bedrijven zal de 20%-norm terecht als ridicuul hoog klinken; er moet immers “geld verdiend worden”. Maar toch, vraagt u zichzelf eens af of er binnen uw bedrijf bewust voldoende ‘ruimte’ wordt gegeven om ideeën te bedenken en uit te voeren die nodig zijn voor de ontwikkeling naar de toekomst. Gericht op de innovatieve organisatie die we allemaal willen zijn! Of wacht u liever op dat ene ‘lucky shot’ dat gaat komen?

Slimme logistiek

De groeiverwachtingen in transportvolumes blijven onzeker. Signalen dat het ook op Europees niveau beter gaat zijn aanwezig, maar hebben tegelijkertijd in mijn ogen een nog erg fragiele basis om echt de vlag uit te hangen, laat staan ‘achterover te leunen’. En wat betekent een lichte verbetering van economische vooruitzichten voor de volumes; gaan we het hiermee redden? Een beetje ‘old economy’ denken naar mijn mening. Onze (logistieke) ambities moeten toch echt verder reiken! “If you want to be incrementally better: be competitive. If you want to be exponentially better: be cooperative”. We moeten ons richten op het slimmer omgaan met bestaande volumes. Logistieke efficiëntie kent vele routes, waar zet u op in? De oplossing ligt dichter bij huis dan u denkt. Binnen de sector transport en logistiek wordt al veel samengewerkt, dus de basis is er. Tijd voor de volgende stap. Zet uw venster verder open en denk bewust na over verdieping van de samenwerking met  derde partij. Hoe? Zoek de ruimte en die inspirerende plek! Samenwerken is best veel werk maar als het goed gaat kan het ook veel opleveren, innovaties gaan sneller, samen verdien je meer dan alleen. Maar laat het geen ‘lucky shot’ zijn. Ik heb het over een ambitieus, overtuigend initiatief die alleen maar op één plek kan starten… … bij uw persoonlijke mental shift.