“Logistieke waarde creëer je samen” Deel II Horizontale samenwerking

door: Bart Banning

Beeldbank_magazine_transport1

Deel II : Horizontale samenwerking cruciaal in de sector

In deel I bespraken we het belang van partnerships. Hierin is dieper ingegaan op de waarde van partnerships tussen logistieke dienstverleners en verladers. In deel II van de drieluik leggen we de focus op horizontale samenwerking.

Samenwerken in de sector blijkt erg waardevol maar komt niet vanzelfsprekend van de grond. Het is een echte uitdaging als je wilt gaan samenwerken met de ‘buitenwereld’. De ‘mental shift’, ofwel de bereidheid om samen te werken voorwaardelijk voor succes. Belangrijk in een tijd dat we slimmer moeten omgaan met bestaand volume.

Uit dit onderzoek blijkt dat er binnen de sector veel wordt samengewerkt, maar in de meeste gevallen vanuit een traditionele insteek. Het is tijd voor een verdiepingsslag.

Bijgaand de onderzoeksresultaten en aanbevelingen in het tweede deel van onze drieluik “Logistieke waarde creëer je samen”.