CPB presenteert aangepaste ramingen 2013-2014

door: Nico Klene

Centraal Planbureau presenteert aangepaste ramingen voor 2013-2014

Vandaag publiceerde het Centraal Planbureau (CPB) zijn geactualiseerde ramingen voor 2013 en 2014. Deze ‘zomerramingen’ zijn gemaakt voor de besluitvorming over de begroting van het komende jaar. In deze ramingen is nog geen rekening gehouden met de waarschijnlijke, extra bezuinigingen van het kabinet voor 2014.

In de bijgestelde raming valt de groei van de Nederlandse economie zowel in 2013 als in 2014 wat lager uit dan in de raming van twee maanden geleden. Het bruto binnenlands product (BBP) krimpt dit jaar met 1¼% (was -1%) en neemt volgend jaar toe met ¾% (was +1%).

De voornaamste verklaring voor de aanpassing van de cijfers voor 2013 ligt in de neerwaartse herziening (eind juni) door het CBS van de groeicijfers van het eerste kwartaal van dit jaar (van -0,1% naar -0,4% t.o.v. het voorgaande kwartaal).

De aanpassing voor 2014 heeft mede te maken met het wat minder gunstige beeld voor de wereldeconomie. Daardoor zal de Nederlandse uitvoer iets minder toenemen. Verder ziet het Planbureau de particuliere consumptie nu opnieuw krimpen (met ¾%), waar in juni nog werd uitgegaan van een stabilisatie.

Het beeld van het CPB voor 2013 is een beetje ongunstiger dan dat van ons (raming -1,1%). Het verschil is echter heel klein. Voor 2014 zijn wij iets positiever over de economische ontwikkeling in het buitenland dan het CPB. Dat onze groeiraming voor 2014 (0,4%) toch lager ligt dan die van het CPB komt doordat wij al wél rekening houden met de (waarschijnlijke) extra bezuinigingen.

Door de negatieve bijstelling van de ramingen valt het begrotingstekort in 2014 (3,9% van het BBP) groter uit dan in de juniraming (3,7% BBP). Het is te hopen dat dit voor het kabinet geen reden is om nóg meer te gaan bezuinigen dan de EUR 6 mld waar sprake van is. Wij zijn een voorstander van gezonde overheidsfinanciën, maar in de huidige situatie lijkt méér bezuinigen onwenselijk voor de economie.