Weekly: VS – Overheidsfinanciën herstellen sterk

door: Peter de Bruin

Volgens de cijfers van afgelopen week is het tekort van de federale overheid verder gedaald. Het Amerikaanse ministerie van financiën maakte voor juni een overschot van USD 116,5 mld bekend tegen een tekort van USD 59,7 mld in juni vorig jaar. Dit is het eerste overschot in juni sinds 2008. De inkomsten werden positief beïnvloed door dividenduitkeringen door Fannie Mae en Freddie Mac, terwijl de belastinginkomsten toenamen dankzij de verhoging van de belastingtarieven en een geleidelijk herstel van de economie. Daarnaast daalden de overheidsbestedingen, mede door bezuinigingen van de overheid. Het cumulatieve tekort over de afgelopen 12 maanden is nog maar 4,3% van het BBP, vergeleken met 7,0% vorig jaar. De verbetering van de financiën biedt de overheid meer ruimte om onder het huidige schuldenplafond te blijven, maar dit plafond zal toch nog steeds tussen september en november verhoogd moeten worden wil de overheid aan haar verplichtingen blijven voldoen.

Schermafbeelding 2013-07-25 om 09.33.40

Verder wezen andere cijfers vorige week op een zwakker herstel in het tweede kwartaal dan wij aanvankelijk hadden verwacht. De groothandels-voorraden daalden in mei onverwacht met 0,5% en het cijfer voor april werd bijgesteld van 0,2% naar -0,1%. Dit wijst erop dat de voorraden in het tweede kwartaal negatief hebben bijgedragen aan de groei, na een positief effect in het eerste kwartaal. Onze BBP-prognose voor het tweede kwartaal is dan ook nog slechts 0,8% (kwartaal groei op jaarbasis). Ondertussen stegen de aanvragen van werkloosheidsuitkeringen in de week t/m 6 juli met 16.000 naar 360.000. Dit cijfer is rond deze tijd van het jaar vaak echter minder betrouwbaar, doordat tijdelijke ontslagen in verband met de jaarlijkse omstelling van autofabrieken, de sluiting van scholen en de vakantie in juni de correctie voor seizoensinvloeden bemoeilijkt. Ondanks de zwakkere cijfers van afgelopen week denken wij nog steeds dat de economie in het tweede halfjaar sterk zal aantrekken door afnemende budgettaire tegenwind en een verdere toename van het cyclische momentum

Schermafbeelding 2013-07-25 om 09.34.23

Volgens de notulen van het Fed-overleg van juni gaven veel leden aan dat de arbeidsmarkt verder moet verbeteren voordat de obligatieaankopen verminderd kunnen worden. Toch waren verschillende andere leden van mening dat de aankoopprogramma’s op korte termijn teruggeschroefd moeten worden. Wij denken dan ook nog steeds dat de Fed in september begint met het afbouwen van haar aankoopprogramma’s. Interessanter is wellicht dat het FOMC een duidelijk onderscheid wil maken tussen beëindiging van de kwantitatieve verruiming en verhoging van de rente. Het comité verwacht dan ook dat er geruime tijd zal zitten tussen de stopzettingvan de obligatieaankopen en de eerste renteverhoging. Dit lijkt sinds kort de insteek te zijn van Fed-functionarissen. Zo ook voorzitter Bernanke, die vorige week in een toespraak benadrukte dat voorlopig een ‘uiterst accommoderend beleid’ nodig is. Wij verwachten dat Bernanke deze week tijdens zijn halfjaarlijkse verklaring voor het Congres een soortgelijk geluid laat horen.

Schermafbeelding 2013-07-25 om 09.34.33

Amerikaanse staatsobligaties (Treasuries) hebben een goede week achter de rug. Na een week van zware verliezen liepen de prijzen op. Aan het begin van de week werden de koersen van Treasuries opgedreven door koopjesjagers, doordat de rentes vorige week sterk opliepen door beter dan verwachte banencijfers. Bovendien maakte Fed-voorzitter Bernanke in zijn toespraak op woensdag opnieuw duidelijk dat de Fed niet van plan is om de rente direct te verhogen zodra de aankoopprogramma’s zijn beëindigd. Bernanke benadrukte dat voorlopig een ‘uiterst accommoderend beleid’ nodig is. Dit bood eveneens steun aan de koersen van Treasuries. Al met al daalde de 10-jaars rente afgelopen week 15 bp naar 2,59%. Wij denken nog steeds dat de lange rente de komende maanden zijwaarts zal bewegen, nu de verwachting dat de Fed haar aankoopprogramma’s later dit jaar gaat reduceren inmiddels grotendeels in de marktprijzen is verwerkt. Volgend jaar zal de lange rente, als de economie sterk aantrekt, oplopen naar 3,5% aan het eind van het jaar.

Schermafbeelding 2013-07-25 om 09.34.43