Weekly: Verdere rentesturing

door: Aline Schuiling , Joost Beaumont , Peter de Bruin , Georgette Boele

Eurozone: ECB-bestuurslid Joerg Asmussen verklaarde afgelopen week dat de ECB de intentie heeft om de rente voor een langere periode dan twaalf maanden laag te houden. Dit suggereert dat de rente waarschijnlijk heel 2014 niet verhoogd zal worden. Dit leidde ertoe dat de verwachtingen van de financiële markten voor de korte rente verder naar beneden bijgesteld werden. Hierdoor daalde de 10-jaars rente in de kernlanden van de eurozone. De Portugese 10-jaars rente liep daarentegen sterk op door hernieuwde politieke onzekerheid.

VS: Volgens de juni-notulen willen veel FOMC-leden verder bewijs zien van arbeidsmarktherstel voordat zij willen overgegaan tot een reductie van de aankoopprogramma’s van de Fed. Toch denken wij nog steeds dat de Fed hier in september mee zal starten. Interessanter is wellicht dat uit de notulen duidelijk naar voren kwam dat de FOMC-leden een onderscheid willen maken tussen beëindiging van de aankoopprogramma’s en een verhoging van de rente. Dit lijkt sinds kort de insteek te zijn van Fed-functionarissen, waaronder ook Fed-voorzitter Bernanke. Wij denken dat hij deze week tijdens zijn getuigenis voor het Amerikaanse Congres een soortgelijk geluid zal laten horen.

EUR/USD: De koersontwikkeling van de EUR/USD werd vorige week bepaald door het commentaar van centrale banken aan beide zijden van de Atlantische Oceaan. Per saldo verloor de dollar hierdoor wat terrein. Wij zijn echter nog steeds van mening dat we aan de vooravond staan van een langere periode van een sterkere dollar.