Weekly: Rentebeleid verankerd

door: Nick Kounis

Big Picture: Vorige week signaleerde zowel de Europese als de Britse centrale bank dat de beleidsrentes voor een langere tijd laag blijven. Omdat de Fed dit al eerder had gezegd, ontstond de indruk van een overeengekomen internationale strategie gericht op het temperen van de verwachting dat de korte rente volgend jaar verhoogd wordt.

Eurozone: De ECB verwacht dat haar belangrijkste rentetarieven geruime tijd op het huidige of een lager niveau zullen blijven. Meerdere functionarissen hebben ernstige twijfel geuit over de neveneffecten van een negatieve depositorente. Als er al een rente verlaagd wordt, lijkt de herfinancieringsrente dan ook de meest voor de hand liggende kandidaat. Nu de economie langzaam verder verbetert, verwachten wij echter dat de beleidsrentes dit jaar en ook volgend jaar ongewijzigd worden gelaten.

VS: De werkgelegenheid groeide in juni sterker dan verwacht. Gezien de bijgestelde cijfers voor de voorgaande maanden komt de toename van het aantal banen in het tweede kwartaal in de buurt van 200.000 per maand. We verwachten daarom dat de Fed al in september in plaats van december de omvang van haar aankoopprogramma’s zal gaan verminderen.

EUR/USD: De dollar blijft terrein winnen ten opzichte van de euro. Dit weerspiegelt het verruimingsgezinde commentaar vanuit de ECB, de tekenen dat de Amerikaanse economie in het tweede halfjaar aan kracht zal winnen en de groeiende verwachting dat de Fed al op de korte termijn overgaat tot reductie van haar obligatieaankopen. Wij denken dat de EUR/USD de komende maanden verder zal dalen.