Weekly: FX – Weer stijging EUR/USD

door: Georgette Boele

Vorige week steeg de EUR/USD weer verder. Dit weerspiegelde het feit dat de cijfers van de Eurozone, die beter waren dan verwacht, de Duitse obligatierente sneller opdreven dan de Amerikaanse. De USD stond eveneens onder druk door een artikel in de Wall Street Journal dat suggereerde dat de Fed wellicht haar beleidsindicatie gaat aanpassen. De USD herstelt zich indien er sprake is van een economische opleving in de VS in de tweede helft van het jaar.