Weekly: Fed: Missie geslaagd?

door: Han de Jong , Nick Kounis

Big Picture: Na een kleine twee maanden van stijgende rentes en één maand van toenemende volatiliteit en dalende aandelenkoersen, lijkt de rust even plotseling te zijn weergekeerd als hij was verdwenen. Het lijkt erop dat de Fed erin is geslaagd de marktverwachtingen bij te sturen en vervolgens, door de ongerustheid over een snelle beëindiging van de obligatieaankopen te verlichten, ook heeft voorkomen dat de koersaanpassingen uit de hand liepen. Wij hebben de indruk dat de obligatiemarkten in rustiger vaarwater zijn aangekomen en dat andere markten zullen volgen.

Eurozone: Functionarissen van de ECB hebben ook de verwachting getemperd dat de centrale bank op het punt stond om het verruimende beleid te beëindigen, en hebben benadrukt dat een dergelijk scenario nog lang niet aan de orde is. Wij verwachten dat tijdens de ECB-vergadering van deze week een even krachtig signaal zal worden gegeven en dat de centrale bank zelfs de deur zal openhouden voor extra monetaire stimuleringsmaatregelen mocht de economische groei de komende tijd tegenvallen.

VS: De economische cijfers van vorige week gaven aan dat de economische groei in het tweede kwartaal vrij mager zal uitvallen, maar wezen ook op een verbetering van de fundamentele situatie in de komende maanden. Zo bereikte het consumentenvertrouwen het hoogste niveau sinds de recessie en trekt de huizenmarkt nog steeds verder aan. Wij denken dan ook dat de economische groei in de komende kwartalen significant zal versnellen.

Azië: De rust begint terug te keren op de Chinese interbancaire markt. Dit komt doordat de PBoC uiteindelijk heeft toegezegd dat zij zal zorgen voor de benodigde liquiditeit. Toch onderstrepen de ontwikkelingen van de afgelopen paar weken dat de autoriteiten neigen naar een behoudend monetair beleid en de onevenwichtigheden echt willen aanpakken.