Weekly: Fed-beleid niet in steen gebeiteld

door: Joost Beaumont , Georgette Boele , Peter de Bruin

VS: Fed-voorzitter Bernanke heeft benadrukt dat er bij de afbouw van de kwantitatieve verruimingsprogramma’s van de Fed ‘geenszins sprake is van een vooraf bepaalde koers’, omdat een besluit om het aankooptempo te verlagen zal afhangen van de situatie op de arbeidsmarkt, de inflatie en de vraag of leencondities nog voldoende accommoderend zijn. Hoewel de data suggereren dat de BBP groei in het tweede kwartaal zwak was, verwachten wij dat het aanhoudende herstel op de arbeidsmarkt de economie in de komende maanden weer zal aanzwengelen en ervoor zal zorgen dat de Fed in september overgaat tot afbouw van haar aankoopprogramma.

Eurozone: De ECB heeft veranderingen aangekondigd in de regels voor onderpand in de monetaire beleidstransacties. Over het algemeen dalen de haircuts die worden toegepast voor dit onderpand, wat vooral gunstig uitpakt voor asset-backed securities. Ook zoekt de ECB nog steeds naar manieren om de financieringsvoorwaarden voor het MKB te verbeteren, met als voorbeeld de mogelijke acceptatie van asset-backed securities met MKB-leningen als onderpand.

EUR/GBP: Uit de notulen voor het juli-overleg van de Bank of England blijkt dat het MPC liever meer gedetailleerde beleidsprognoses wil afgeven dan meer obligaties wil opkopen om de monetaire-beleidsverwachtingen te sturen en de economie te stimuleren. Doordat de verwachting dat de BoE de obligatieaankopen zal voortzetten is afgenomen, werd het pond afgelopen week iets sterker.