Weekly: Eurozone – Rente ook in 2014 nog heel laag

door: Aline Schuiling , Joost Beaumont , Georgette Boele

ECB-bestuurslid Joerg Asmussen verklaarde afgelopen week dat de ECB de intentie heeft om de rente voor een langere periode dan twaalf maanden laag te houden. Dit suggereert dat de rente waarschijnlijk heel 2014 niet verhoogd zal worden. Dit leidde ertoe dat de verwachtingen van de financiële markten voor de korte rente verder naar beneden bijgesteld werden. Hierdoor daalde de 10-jaars rente in de kernlanden van de eurozone. De Portugese 10-jaars rente liep daarentegen sterk op door hernieuwde politieke onzekerheid.