VS: Sterker herstel in het verschiet

door: Peter de Bruin

De economie groeide in het eerste kwartaal met slechts 1,8% en de jongste cijfers wijzen ook voor het tweede kwartaal op een geringe groei. De economie trekt in het tweede halfjaar naar verwachting sterk aan door een verminderd effect van de belastingverhogingen, positieve vermogens-effecten, een sterker herstel op de arbeidsmarkt, en een versoepeling van de kredietvoorwaarden. Wij verwachten dat de Fed in december begint met het terugschroeven van haar obligatieaankoopprogramma’s, hoewel er een risico is dat zij dat al in september doet. De plannen om het stimuleringsbeleid geleidelijk stop te zetten veroorzaakte een schokgolf op de financiële markten. Maar de financiële condities zijn slechts beperkt verkrapt en zullen het herstel niet doen ontsporen. Bovendien zal de Fed gezien de lage inflatie zorgvuldig met de exit-verwachtingen omgaan, zodat de financiële markten spoedig in kalmer vaarwater komen.