Visie op rente en euro: rente voorlopig vrij stabiel

door: Nico Klene

Lange rente gestegen

De meest opvallende ontwikkeling in de afgelopen maand betrof de verdere stijging van de rentes op de kapitaalmarkt. Mede onder invloed van beter economisch nieuws was de lange rente al in mei gestegen. Vervolgens is de Nederlandse tienjaars rente eind juni verder opgelopen naar 2,1%, het hoogste niveau in ruim een jaar.

De stijging van de lange rente in de loop van juni heeft te maken met de verwachting dat de Amerikaanse Fed haar stimulerende beleid in de komende maanden zou gaan afzwakken door het opkoopprogramma van obligaties terug te schroeven. Vervolgens heeft Fed-voorzitter Bernanke na het overleg van de Fed op 19 juni duidelijk gemaakt dat als de economie blijft verbeteren een vermindering van de obligatieaankopen ‘later dit jaar’ voor de hand zou liggen. Dat veroorzaakte een verdere reactie op de markten: de verwachting dat de korte rente zou gaan oplopen, zorgde voor verkoopdruk op de obligatiemarkten, waardoor de lange rente verder steeg.

De tienjaars rente in Nederland en Duitsland ligt nu al dichtbij onze prognose voor het eind van het jaar. Deze zou daarom iets te laag kunnen blijken. Wij houden echter vast aan ons basisscenario. De verwachtingen voor de korte rente lijken door te schieten. Een traag economisch herstel en lage inflatie zullen volgens ons voor de ECB redenen zijn om een ‘ruime’ koers te blijven varen. Wij denken dan ook dat de lange rente in de komende maanden pas op de plaats zal maken.

In 2014 kan de lange rente wat verder stijgen als gevolg van de verbeterende economische omstandigheden. Maar de stijging wordt beperkt door de lage inflatie, het nog altijd ruime monetaire beleid van de ECB en de nog altijd zwakke economische situatie.

ECB maakt pas op de plaats

Nadat de ECB de herfinancieringsrente begin mei had verlaagd, heeft zij zoals verwacht de rente in juni niet gewijzigd. Een verdere daling van de herfinancieringsrente heeft Mario Draghi niet uitgesloten, maar nieuwe stappen zullen pas worden genomen als de economische cijfers de komende maanden zouden tegenvallen. Wij verwachten echter voorlopig geen verdere renteaanpassingen. De ECB heeft in juni haar scenario voor de economie gehandhaafd en gaat nog steeds uit van stabilisatie en herstel in de loop van het jaar. Dit is in lijn met ons scenario voor de economie.

Gegeven onze verwachtingen voor het beleid van de ECB denken wij dat driemaands euriborrente voorlopig dichtbij het huidige niveau zal blijven (0,2%).

Inflatie afgenomen

De inflatie is sinds september 2012 flink gedaald en kwam in juni uit op 1,6%. Belangrijkste oorzaken zijn de afnemende stijgings¬tempo’s van de prijzen voor voedsel en energie. Zonder het opwaartse effect van hogere indirecte belastingen (die onderdeel zijn van bezuinigingsmaatregelen in een aantal landen) is de inflatie naar schatting slechts 1,2%. Wij verwachten dat de inflatie de rest van het jaar en in de eerste helft van 2014 verder zal dalen doordat de prijzen van energie en andere grondstoffen waarschijnlijk minder hard stijgen. De inflatie wordt ook gedrukt door de onbenutte capaciteit in de economie. Al met al verwachten wij dat de inflatie in 2013 en 2014 ruim onder de prijsstabiliteitsdoelstelling (onder maar dichtbij 2%) van de ECB zal uitkomen.

Euro waarschijnlijk zwakker

De dollar werd afgelopen maand aanvankelijk zwakker ten opzichte van de euro om daarna weer terrein terug te winnen na de uitspraak van Bernanke over het mogelijke terug-schroeven van de obligatie-aankopen door de Fed. Per saldo bleef de koers in juni stabiel.

Wij denken dat de euro dit jaar en volgend jaar verder zal verzwakken, vooral doordat de economie van de VS het naar verwachting veel beter zal doen dan die van eurozone. Bovendien zal in de VS waarschijnlijk eerder worden overgegaan tot verkrapping van het monetair beleid.