Tweedeling binnen de economie, tweedeling binnen bedrijven

door: Han Mesters

We zien zowel binnen bedrijven als ook binnen de economie in zijn geheel een tweedeling ontstaan. Aan de ene kant komen er steeds meer kennisintensieve bedrijven, dit gaat hand in hand met de groei van de dienstverlenende sector. Aan de andere kant zien we dat binnen veel bedrijven een sterker onderscheid komt tussen activiteiten die op basis van processen te omschrijven zijn en activiteiten die creatief zijn en gericht zijn op toekomstige waardecreatie.

Deze activiteiten zijn moeilijker te omschrijven door processen maar worden sterk door het individu en zijn ‘track record’ bepaald.

Interim professionals

Een goed voorbeeld hiervan is de markt voor interim professionals. De top professionals in deze markt krijgen hun opdrachten vaak op persoonlijke titel en niet op basis van een ‘match’ tussen kenmerken van de opdracht aan de ene kant en vaardigheden van de interim professional aan de andere kant . Dit zal navolging krijgen in andere creatieve disciplines. Te denken valt aan marketing, branding, productontwikkeling, strategie, R&D ideeën voor fusies en overnames en andere ‘hoge toegevoegde waarde activiteiten’ die verbonden zijn aan een individu of een kleine groep van mensen.

De vraag naar deze professionals zal toenemen en tegelijkertijd zullen deze professionals in veel gevallen niet kiezen voor een vaste baan. Juist de projectmatige invulling van hun werk bij verschillende opdrachtgevers is een belangrijk ingrediënt van hun marktwaarde. Opdrachtgevers zullen het initiatief nemen om in contact te komen met deze professionals. Voor de interim professionals die op basis van standaardisatie van persoonlijke vaardigheden en projectkenmerken werken, zullen de meer ‘auction (marktplaats)’ gerichte bedieningsconcepten van belang zijn.

De tweedeling die ik als sectorbanker bij veel van onze klanten zie, zullen we dus ook steeds meer bij werknemers en externe professionals zien. Werknemers of externen die werk doen dat door processen te omschrijven is, worden slachtoffer van automatisering en marktplaatsen. Vaak zal dan gekozen worden voor de goedkoopste aanbieder. Steeds minder zullen deze werknemers deel uitmaken van de vaste kern binnen bedrijven.

Voorbeeld uit de VS

Zijn de Verenigde Staten ons voorland? In de tabel over de Amerikaanse arbeidsmarkt zien we dat de mensen met alleen een High School diploma of minder de grote verliezers zijn. Ook tijdens het herstel van de Amerikaanse economie (vanaf begin 2010) profiteert deze groep hier nauwelijks van. In ons land zien we eenzelfde ontwikkeling. Als de crisis langer aanhoudt, zal deze tweedeling in de arbeidsmarkt alleen maar groter worden.

Culture eats strategy for breakfast

In de online communities voelen mensen zich thuis omdat zij als specialist ‘ herkend’ worden. Dit is tevens de essentie van de ontwikkeling die wij bij steeds meer klanten zien: cultuur wordt doorslaggevend bij het aantrekken van specialisten. Zingeving (purpose) wordt een steeds belangrijker onderdeel van die cultuur. Zingeving in de zin waar een bedrijf voor staat als ook bij de inhoud van het werk. Dit is weer terug te leiden naar de genoemde tweedeling: het track record van de specialist staat voorop, ‘to work on purpose’.