Raming groei 2014 verlaagd vanwege extra ombuigingen

door: Nico Klene

In 2014 komt de groei van de Nederlandse economie weer in de plus, maar nog onvoldoende om het tekort van de overheid te laten dalen naar 3% van het BBP (of minder). In het kader van afspraken met Brussel moet dat wél gebeuren. Om dit te kunnen realiseren, is het kabinet van plan EUR 6 miljard extra om te buigen. Het lijkt heel waarschijnlijk dat zo’n pakket er gaat komen. In dat geval zal de groei volgend jaar duidelijk lager uitvallen dan onze (oude) raming van 1%. We hebben onze ramingen voor de groei van de binnenlandse bestedingen en van het BBP verlaagd. De prognose voor de BBP-groei is nu 0,4% (was 1,0%).

Prognoses Nederlandse economie