Opkomende markten blijven opkomende markten

door: Marijke Zewuster

Opkomende markten hebben de laatste tijd wat van hun glans verloren. Tegenvallende groeicijfers hebben tot neerwaartse aanpassingen van de groeiprognoses geleid en de zorgen over structurele tekortkomingen nemen toe.

De beurzen doen het al ruim twee jaar niet goed en daarnaast zijn de wisselkoersen, ondermeer uit angst voor de gevolgen van een minder accommoderend monetair beleid in de Verenigde Staten, de laatste tijd sterk onder druk komen te staan.

Jarenlang hebben de opkomende markten kunnen profiteren van de grondstoffenhausse die aangewakkerd werd door de niet aflatende groei van China. De economische groei die dit teweegbracht zorgde er ook voor dat zowel de overheidsschuld als de buitenlandse schuld van opkomende markten verder werd afgebouwd, en maakte de opkomende markten beter bestand tegen externe schokken. Hierdoor leken deze landen lang immuun voor de economische malaise in de industrielanden.

Nu de grondstoffenhausse haar beste tijd gehad lijkt te hebben, begint het groeimodel scheurtjes te vertonen, die worden vergroot door de ontwikkelingen in de VS en Europa. Alhoewel onze groeiramingen in lijn met gunstigere vooruitzichten voor de VS en Europa redelijk optimistisch blijven, zijn er wel degelijk risico’s aan te wijzen, zoals het gevaar van toenemende externe onevenwichtigheden als gevolg van een minder sterke instroom van buitenlands kapitaal, het risico van een sterkere daling van de groei in China, een gebrek aan noodzakelijke hervormingen en politieke onvrede.