Opkomend Europa: Ruimte voor verbetering

door: Arjen van Dijkhuizen

Hoewel de groei in opkomend Europa begin 2013 verder vertraagde, verwachten wij voor de rest van dit jaar een versnelling die in 2014 aan kracht wint. Deze verwachting veronderstelt dat de eurozone de komende kwartalen uit de krimpfase geraakt. Ook is er nog wel wat ruimte voor monetaire versoepeling (zij het in beperkte mate door de recente valutazwakte) en neemt de bezuinigingsdruk geleidelijk af. De belangrijkste neerwaartse risico’s vloeien voort uit een eventueel tegenvallend herstel van de eurozone en aanhoudende marktonrust waardoor kapitaaluitstroom uit de regio zou toenemen.