Nederlandse economie in zicht: Woningmarkthervormingen

door: Nico Klene , Madeline Buijs , Philip Bokeloh

In het juli nummer van Nederlandse economie in zicht komen drie onderwerpen aan de orde: hervormingen op de woningmarkt, de verlaging van de economische ramingen voor Nederland en de toekomst van de woningbouw. Onderstaand vindt u een samenvatting, ook kunt u via onderstaande link de complete publicatie downloaden.

Conjunctuur: Ramingen economische groei zijn verlaagd

In het eerste kwartaal was de groei lager dan eerder gemeld. Omdat bovendien de beschikbare indicatoren voor het tweede kwartaal nog geen verbetering laten zien, hebben we onze raming voor de economische groei in 2013 verlaagd naar ca. -1%. In het tweede halfjaar zien we de economie echter herstellen dankzij de uitvoer, die naar verwachting profiteert van de aan¬trekkende wereldhandel. In 2014 kan daarom weer een positief groeicijfer worden opgetekend. Maar omdat hoogstwaarschijnlijk volgend jaar extra wordt bezuinigd, wordt het groeiherstel flink afgeremd. We hebben daarom ook de BBP-raming voor 2014 verlaagd – naar krap ½%.

Thema: Verdere hervorming woningmarkt

Het aantal transacties is verder gedaald. De dreiging van restschuld vormt een belemmering om te verhuizen. Ook gaapt een gat tussen de prijs die verkopers verlangen en de prijs die kopers bereid zijn te betalen. Toch komt het moment dat de prijsontwikkeling het kantelpunt bereikt naderbij. Gunstig is dat de impasse in de discussie over de inrichting van de woningmarkt eindelijk is doorbroken. De voorstellen tot vereenvoudiging van het belastingstelsel van de Commissie Van Dijkhuizen vormen een voorbode van verdere aanpassingen. Ondanks dat de hypotheektarieven hoger liggen dan in de omringende landen, is de meerderheid van de gezinshuishoudens goed in staat de betalingsverplichtingen na te komen.

Sectoren: Woningbouw voorlopig nog onder druk; wel aanwijzingen voor herstel

De gestagneerde woningmarkt heeft grote invloed op de woningbouw. Op korte termijn is de woningbouwproductie afhankelijk van de economische ontwikkelingen en het woningmarkt¬beleid van de overheid. Op lange termijn zijn aanwijzingen voor herstel van de productie van woningen te zien in het woningtekort en de demografische ontwikkelingen, zoals de vergrijzing.