Minder vraag naar krediet – leenvoorwaarden nog aangescherpt

door: Nico Klene

DNB publiceert cijfers over aangescherpte leenvoorwaarden van banken en verder gedaalde vraag naar krediet

Uit cijfers die De Nederlandsche Bank vandaag heeft gepubliceerd, blijkt dat de banken hun leenvoorwaarden recentelijk opnieuw hebben aangescherpt, maar óók dat de vraag naar krediet verder is gedaald.

In het tweede kwartaal heeft opnieuw ruim 40% van de banken de leenvoorwaarden voor bedrijven verder aangescherpt. Voor woninghypotheken heeft echter nog maar een enkele bank haar voorwaarden verder aangescherpt.

De belangrijkste factor achter de aanscherping bij bedrijfskredieten is de nog steeds ongunstige inschatting van de risico’s bij de kredietverlening. Dat heeft te maken met de beoordeling van de algemene economische bedrijvigheid, met de vooruitzichten voor een bedrijfstak/onderneming en met de risico’s inzake het vereiste onderpand.

Bij de woninghypotheken is de perceptie ten aanzien van de algemene bedrijvigheid en het vooruitzicht voor de woningmarkt wat minder negatief geworden.

De situatie lijkt wat te verbeteren. In het derde kwartaal verwacht namelijk nog maar een enkele bank haar leenvoorwaarden voor bedrijven verder aan te scherpen. Vooral bij het mkb zou dat het geval zijn. De leenvoorwaarden voor hypotheken zouden niet verder worden aangescherpt.

Voor een goed beeld van de ontwikkeling van de kredietverlening moet ook naar de vraag naar krediet worden gekeken. De vraag naar bedrijfskrediet is – in de waarneming van de banken – in het tweede kwartaal wederom afgenomen, hoewel minder dan in het eerste kwartaal. Dat zou vooral het geval zijn bij het mkb.

Ook bij het hypothecair krediet was sprake van een minder sterke daling van de vraag dan in het eerste kwartaal. Dat neemt echter niet weg dat nog altijd per saldo de helft van de banken een verdere terugval waarnam. Deze (verdere) vraagdaling had vooral te maken met de magere vooruitzichten voor de woningmarkt en het lage consumentenvertrouwen.