MENA: Geen zomer na Arabische lente

door: Arjen van Dijkhuizen

Ruim twee jaar na de start van de Arabische Lente moet worden geconstateerd dat de volksopstand in het Midden-Oosten en Noord-Afrika (MENA) meer instabiliteit dan democratie heeft gebracht. De regionale groeivooruit-zichten zijn hierdoor geschaad. Netto energie-importeurs hadden het zwaarst te lijden van de politieke onrust en economische malaise, omdat zij vanwege zwakke budgettaire en externe factoren weinig ruimte voor stimulering hebben. Netto energie-exporteurs laten overwegend krachtige groei zien. Wij verwachten dat de regionale groei dit jaar laag blijft (circa 2%) en in 2014 versnelt naar 3,5%, mits de wereldeconomie aantrekt. De vooruitzichten blijven omgeven met politieke risico’s, vooral voor netto energie-importeurs; Egypte blijft voor de regio een cruciaal scharnierpunt.