Grondstoffenmarkten in afwachting van versnelling economische groei

door: , Mathijs Deguelle , Casper Burgering , Georgette Boele , Hans van Cleef

ABN AMRO verwacht dat de economie van de eurozone in de tweede helft van 2013 een bescheiden groei vertoont, het economisch herstel in de VS doorzet en de groei in opkomende landen aanhoudt. De transitie van het Chinese economische groeimodel – van investeringen naar meer particuliere consumptie – zet een rem op het groeitempo van de vraag naar grondstoffen. ABN AMRO gaat ervan uit dat de wereldeconomie later dit jaar  aan kracht zal winnen en volgend jaar meer dan trendmatig groeit. Vooral de cyclische metalen zullen hier in een aantrekkende economie van profiteren

Energie – Druk op olieprijs houdt aan

Een hogere productie van olie zal gelijke tred houden met de stijging van de seizoensgebonden vraag naar olie. Als gevolg daarvan, zullen de olieprijzen naar verwachting bewegen binnen een kleine bandbreedte, en zal de volatiliteit hoog blijven. Geopolitieke onrust vormt een opwaarts risico, terwijl de vermindering van de stimuleringsmaatregelen van de Amerikaanse Fed kan leiden tot neerwaartse druk op de olieprijs. De Brent / WTI spread zou ongeveer USD 5/barrel moeten zijn. De Amerikaanse aardgasprijzen stijgen verder als direct gevolg van de toenemende vraag. De Europese gasprijzen zullen naar verwachting afzwakken, gebaseerd op de heronderhandelingen over langere termijn contracten die gelinkt zijn aan de olieprijs. Als gevolg hiervan, zal het prijsverschil de komende jaren worden gehalveerd, mede uitgaande van onze verwachte dollar-appreciatie. Energie

Edelmetalen – Val in goudprijs zet door

Voor de tweede helft van 2013 verwacht ABN AMRO dat de prijzen van edelmetalen verder onder druk komen te staan, onder invloed van toenemende liquidatie van posities van investeerders. We blijven negatief op de goudprijs ook voor 2014 en 2015 als gevolg van een hogere dollar, hogere Amerikaanse rente, lage inflatie en een positief sentiment onder beleggers (waardoor de behoefte aan goud als veilige haven afneemt). Overmatige posities van beleggers moeten eerst worden opgeschoond, voordat de markt in andere edelmetalen ontwikkelingen in vraag en aanbod gaat reflecteren. Verder gaat ABN AMRO ervan uit dat platina, palladium en zilver prijzen herstellen in 2014 en 2015 als gevolg van een aantrekkende mondiale economie,  waardoor een verbetering kan worden verwacht van de industriële productie, de verkoop van auto’s en de vraag naar juwelen.edelm

Basis metalen – Vraag naar cyclische metalen groeit verder

De onzekerheid in de wereldeconomie – gevoed door de bezorgdheid over de economische prestaties van Europa en over de lagere economische groeiverwachtingen in China – dicteert momenteel de ontwikkelingen in de industriële metaalmarkten. De onzekerheid blijft ook de komende tijd de belangrijkste drijfveer. Hoewel de vraag naar metalen het komende jaar verder zal groeien, zal het tempo van deze groei in historische perspectief laag zijn. ABN AMRO verwacht dat de economie van de eurozone bescheiden zal oppikken in de tweede helft van 2013, het economisch herstel in de VS verder doorzet en de groei in opkomende landen aanhoudt. Dit zal een impuls zijn voor de lange termijn vraag naar metalen. De verwachting is dat vraag relatief sterk blijft, gesteund door een aantrekkende industriële productie en bouwactiviteit, maar ook door de vraag van nieuwe eindgebruikers van metaal in groeigebieden. Dit heeft tot gevolg dat de prijzen van de verschillende basismetalen in de periode 2013-2015 verder zullen toenemen. Het effect van rentestijgingen en sterkere dollar zullen op de basis metaalmarkten een relatief lager effect hebben in vergelijking tot andere metalen (zoals edelmetalen).basismet

Ferro metalen – Overcapaciteit zet druk op prijzen    

Voor de wereldwijde staalindustrie blijven de marktomstandigheden uitdagend. De ontwikkelingen in Azië en de Europa blijven belangrijk om te monitoren. Deze twee regio’s samen hebben een aandeel van bijna 80% van de wereldwijde productie van ruw staal en bovendien een aandeel van 75% in de wereldvraag naar staal. Terwijl beide regio’s ambitieuze en bemoedigende plannen hebben aangekondigd om de sector te herstructureren – door overcapaciteit aan te pakken en het concurrentievermogen van de sector te vergroten – verwachten we dat het enige tijd zal vergen voordat de plannen effect zullen sorteren. De druk in de markt voor ijzererts zal aanhouden, mede dankzij de ongunstige marktomstandigheden in de staalsector. Wat betreft cokeskolen is het aanbod momenteel voldoende. Hoewel overcapaciteit ook in deze sector bestaat, is het probleem minder groot dan wat we momenteel zien in staal en ijzererts. Over de gehele linie verwachten wij dat prijzen voor staal, ijzererts en cokeskolen zullen afzwakken tot en met 2015, aangezien overcapaciteit een zware last is in ferro-markten.ferro

 Agri – Aanbodverschillen geeft gemengd beeld

De prijs van tarwe zal naar verwachting dalen, maar doordat toenemende vraag de druk op de voorraden hoog zal houden, zullen de tarweprijzen hun relatief hoge niveau wel handhaven. De prijs van mais blijft volatiel, en over het algemeen blijft de druk op de prijs aanhouden. De prijs van sojabonen zal dalen, aangezien verwacht wordt dat het aanbod de vraag zal overtreffen. Bij cacao is de situatie omgekeerd. Hier zal de vraag de productie overtreffen, met als gevolg dat er een tekort ontstaat op de internationale cacaomarkten. De arabica- en suikerprijzen zullen hun relatief lage niveau behouden, vanwege hoge overschotten. Tot slot verwacht ABN AMRO dat de katoenprijzen zullen stijgen, ervan uitgaande dat China zijn huidige katoenbeleid voortzet.agricom

Dit rapport is een samenvatting van de Engelstalige Quarterly Commodity Outlook Q3 2013. Dit rapport kunt via onderstaande link downloaden.