EM Visie – 3e kwartaal 2013 – Groeiprognoses verlaagd

door: Marijke Zewuster , Arjen van Dijkhuizen , Maritza Cabezas

 

Opkomende markten: De uitspraken van de Fed over een geleidelijke afbouw van de kwantitatieve verruiming zorgen voor tegenwind in opkomende markten en de zorgen over structurele tekortkomingen nemen toe. Dit en tegenvallende groeicijfers hebben tot neerwaartse aanpassingen van de groeiprognoses geleid. Onze groeiramingen blijven echter redelijk optimistisch. in lijn met gunstigere vooruitzichten voor de VS en Europa.

 

Azië, wel wat spanning, maar niet van lange duur: Azië blijft niet gespaard van de onrust in de opkomende markten, maar wij denken dat deze situatie tijdelijk is. De wereldeconomie toont tekenen van herstel en we voorzien voor Azië in 2013 en 2014 een BBP-groei van rond 6%-6,5%.

 

Opkomend Europa, ruimte voor verbetering: Hoewel de groei in opkomend Europa begin 2013 verder vertraagde, verwachten wij voor de rest van dit jaar een versnelling die in 2014 aan kracht wint. De belangrijkste neerwaartse risico’s vloeien voort uit een eventueel tegenvallend herstel van de eurozone en aanhoudende marktonrust waardoor kapitaal-uitstroom uit de regio zou toenemen.

 

Latijns-Amerika, herstel laat op zich wachten: Tegenvallende exporten zorgden voor lagere kwartaalcijfers dan verwacht en op grond hiervan hebben we onze groeivooruitzichten voor 2013 voor de regio opnieuw neerwaarts bijgesteld van 3,8% naar 2,9%.

 

MENA, geen zomer na Arabische lente: Ruim twee jaar na de start van de Arabische Lente moet worden geconstateerd dat de volksopstand in het Midden-Oosten en Noord-Afrika (MENA) meer instabiliteit dan democratie heeft gebracht. De regionale groeivooruitzichten zijn hierdoor geschaad, vooral voor de netto energie-importeurs.