Daling omzet en productie bouw zwakt licht af in mei

door: Madeline Buijs

Het CBS berichtte vandaag dat de omzet in de bouwsector in mei 2013 met 5,6% daalde ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Hiermee lijkt de daling in de omzet wat af te zwakken ten opzichte van de eerste vier maanden van 2013. In de eerste 4 maanden daalde de omzet van de bouw met 8,5%. Hierin is projectontwikkeling niet meegenomen.

Het nieuws in cijfersDe omzetontwikkeling van de verschillende branches is zeer wisselend. Vooral de woning- en utiliteitsbouw blijft klappen krijgen. In mei daalde de omzet met 11,2% j-o-j, terwijl de daling in april nog 9,5% bedroeg. De gestagneerde woningmarkt is hiervan de belangrijkste oorzaak.

Opvallend is de stijging van de omzet van de grond-, water- en wegenbouw (gww). Deze steeg in mei met 1,2% j-o-j. De omzetdaling is in het eerste kwartaal beperkt gebleven, ondanks het winterweer daalde de omzet met slechts 0,8%. Dat het nog redelijk goed gaat met de gww-sector komt doordat bedrijven actief in het leggen van buizen en kabels bovengemiddeld goed presteren. Hun omzet steeg met 10,4% in mei ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Zij hadden in april ook al een goede maand, toen steeg hun omzet met 4,7% j-o-j. Bedrijven actief in de bouw van wegen, spoorwegen en tunnels wisten hun omzetdaling beperkt te houden, die daalde in mei met -0,3% j-o-j.

De omzet van bedrijven actief in de gespecialiseerde bouw daalde in mei 2013 met 4,2% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, de daling is minder sterk dan in april 2013. Dit wordt veroorzaakt doordat de daling van de omzet van sloop- en afwerkingsbedrijven in mei minder groot was dan in april.

De ontwikkeling van de bouwproductie laat hetzelfde beeld zien. In mei daalde de productie met 5,5% j-o-j. Ook de daling van de bouwproductie zwakt af nadat de productie in april met 6,9% daalde en in het eerste kwartaal met 8,6%.

Ontwikkeling bouwproductie. Bron: CBS
Ontwikkeling bouwproductie. Bron: CBS

Het beeld over het eerste kwartaal van 2013 is in positieve zin bijgesteld. Eerder ging het CBS namelijk uit van een daling van 11,6%. Zeker gezien de slechte weersomstandigheden in het eerste kwartaal is dit een opvallende bijstelling. Hierdoor is de daling in de bouwproductie in het eerste kwartaal van 2013 minder sterk dan de daling in het eerste kwartaal van 2012, terwijl eerder werd aangenomen dat de bouwproductie versneld verslechterde.