Weekly: Verwachtingen Fed ingeprijsd

door: Han de Jong , Nick Kounis

Big Picture: Wij denken dat op de Amerikaanse obligatiemarkt de verwachtingen ten aanzien van het monetair beleid naar realistische niveaus zijn bijgesteld. Dit impliceert dat de rust binnen afzienbare tijd zal terugkeren. Het risico bestaat echter dat de stijging van de obligatierente zijn eigen dynamiek krijgt en te ver doorschiet. In dat geval werken hogere leenkosten negatief door op de groeivooruitzichten en dienen de marktverwachtingen voor het monetaire beleid vroeger of later weer neerwaarts bijgesteld te worden. Dat kan een volatiel proces zijn waarbij het tumult op de financiële markten aanhoudt.

Eurozone: Het vertrouwen van zowel ondernemers als consumenten is verder verbeterd. Nieuwe tekenen dat de economie van de eurozone begint te stabiliseren. Het vooruitzicht van een traag herstel en gematigde inflatie doet echter vermoeden dat de verwachte stijging van de korte rente in de eurozone – waarschijnlijk onder invloed van de geluiden vanuit de Fed – is overtrokken.

VS: Tijdens de persconferentie na afloop van de bijeenkomst van het FOMC wond Fed-president Bernanke er geen doekjes om dat het bij een verdere verbetering van de economische situatie gerechtvaardigd zal zijn om het tempo van de obligatieaankopen “later dit jaar” te matigen. Wij denken dat het in december zo ver zal zijn, maar de kans dat dit al in september gebeurt, neemt toe.

Azië: De Chinese leiders hebben de afgelopen dagen laten zien dat zij vastbesloten zijn om de sterk stijgende kredietgroei in te tomen: ondanks een duidelijke liquiditeitskrapte namen zij aanvankelijk het besluit om niet op grote schaal liquiditeit aan het bankensysteem te verschaffen. Uiteindelijk gaven zij toch toe maar de autoriteiten lijken hiermee wel de boodschap te hebben afgegeven dat zij zich geen grote zorgen maken over de ontwikkeling van de economie.