Staal sector in beeld – presentatie

door: Casper Burgering

Strijd tegen overcapaciteit

De staalindustrie staat onder druk. De economische tegenwind houdt aan, de marktgroei vlakt af en de vraag naar staalproducten valt tegen. Vooral in Europa heeft de sector te maken met matige marktomstandigheden.  Overcapaciteit vormt echter de grootste uitdaging voor de wereldwijde staalindustrie. Zolang de staalindustrie wordt gedomineerd door overcapaciteit, moeten bedrijven voorbereid zijn op prijs- en margedruk. Verticaal geïntegreerde staalfabrieken – die ook ijzererts en cokeskolen produceren – zijn veel weerbaarder dan staalfabrieken die dat niet zijn. Als gevolg van deze situatie, zal de consolidatie toenemen (vooral onder kleine staalfabrieken). China heeft inmiddels al ambitieuze initiatieven aangekondigd om de sector te herstructureren.

Staal in historisch perspectief

De krimp in staalproductie van 2009 valt relatief gezien in het niet bij eerdere periode van economische neergang
De krimp in staalproductie van 2009 valt relatief gezien in het niet bij eerdere periode van economische neergang

De staalindustrie heeft een turbulente periode achter de rug. Sinds 2001 – met de toetreding van China tot de Wereld handelrorganisatie (WTO) en de aankondiging van het IOC dat Beijing te Olympische Spelen van 2008 mocht organiseren – is de productie van staal is een stroomversnelling geraakt. Deze stroomversnelling zien we vooral terug in de productie van aluminium en staal. Ten opzichte van overige metaalmarkten (koper, nikkel en zink) zijn deze twee markten veruit het sterkste gegroeid in productie.

When China shivers, the whole industry shakes…

China blijft de belangrijkste speler op de internationale staalmarkt. Het land heeft een aandeel van 46% in de totale productie van ruw staal en in de vraag naar eindproducten van staal heeft China een aandeel van 51%. Ook in andere metaalmarkten (zoals aluminium, koper, nikkel en zink) heeft China grote belangen. De verwachting is dat de vraag naar metalen door China op relatief hoog niveau zal blijven. In het pad van economische ontwikkeling van opkomende landen, zal de vraag naar industriele goederen en ruwe materialen groeien (voor de bouw van fabrieken, woningen, kantoren en de aanleg van infrastructuur). China industrialiseert in rap tempo en hiervoor zijn werknemers nodig. Deze werknemers komen van het platteland en daarmee zet het urbanisatieproces door. Het belang van China in metaalmarkten is groot en zal de komende jaren groot blijven.

Ruwe materialen voor het maken van staal

De output van nieuwe ijzerertsmijnen neemt de komende jaren toe.
De output van nieuwe ijzerertsmijnen neemt de komende jaren toe.

Grondstoffen zoals ijzererts en cokeskolen zijn onmisbaar bij de productie van staal. Van beide ruwe materialen is echter voldoende beschikbaar. Sterker nog, ook in de winning van ijzererts is een situatie van overcapaciteit bijna onafwendbaar. In de goede jaren (dus voor 2008) is veel geïnvesteerd in nieuwe mijnen en zijn oude (voorheen onrendabele) mijnen weer afgestoft en opgestart. Veel van deze initiatieven zullen binnenkort output produceren, in een markt waar de vraag naar staal daalt.

Veel landen blijven afhankelijk van ruwe materialen

Veel landen ontberen goede kwaliteit grondstoffen en blijven afhankelijk van externe leveranciers
Veel landen ontberen goede kwaliteit grondstoffen en blijven afhankelijk van externe leveranciers

Veel landen hebben een grote afhankelijkheid van ruwe materialen voor het maken van staal, met name China. China heeft qua volume grote hoeveelheden ijzererts tot zijn beschikking, maar de kwaliteit van dat ijzererts is laag en de kosten van het mijnen is te hoog. Daarmee zal China naar verwachting hoge kwaliteit ertsen importeren van landen als Australie en Brazilie.