Sectorprognoses 2013-2014

door: Nico Klene , Jacques van de Wal

De juni-uitgave van de maandelijkse publicatie ‘Nederlandse Economie in Zicht’ heeft  de  sectorprognoses 2013-2014 als thema. In 2013 zal de economie opnieuw krimp vertonen. Zijn er toch sectoren die zich aan de krimp in 2013 kunnen onttrekken? En wat zijn de verwachtingen voor 2014? We geven de prognoses met een korte toelichting voor acht sectoren.

Ook in deze uitgave uitgebreid aandacht voor de Nederlandse conjunctuur. De krimp in het eerste kwartaal viel mee. Wat was daarvan de oorzaak? En ligt er voor dit jaar nog verbetering in het verschiet?

Voor zowel de sector- als macro-prognoses dient vermeld te worden dat deze nog geen rekening houden met eventuele extra bezuinigingen van het kabinet. Zodra hierover meer bekend is zullen we indien nodig onze prognoses aanpassen.