Puzzelstukjes vallen in elkaar

door: Han de Jong

De macrocijfers die de grootste economieën de afgelopen week bekendmaakten, sluiten aan bij onze visie dat deze economieën aan het begin van een groeiversnelling staan. De financiële markten worden ondertussen heen en weer geslingerd tussen deze verbeterende vooruitzichten enerzijds en onzekerheid over wanneer en hoe snel de monetaire stimulering wordt afgebouwd anderzijds. Dit gaat waarschijnlijk tot vlagen van volatiliteit leiden. Per saldo rekenen wij de komende 18 maanden op een geleidelijke stijging van de obligatierente, waarbij de markten voor risicovolle beleggingen zich uiteindelijk toch meer laten leiden door de economische vooruitzichten dan door de onvermijdelijke monetaire verkrapping en hogere kredietkosten.