Nog steeds tumult op de financiële markten

door: Han de Jong

Het tumult op de financiële markten hield de afgelopen week aan. Marktpartijen pasten hun toekomstverwachtingen voor het monetaire beleid verder aan. Daarbij richten zij hun aandacht niet alleen op het Amerikaanse (monetaire) beleid: de voornemens en maatregelen van de nieuwe Chinese leiders worden ook gewikt en gewogen. Wat het Amerikaanse monetaire beleidspad betreft, denken wij dat de verwachtingen de waarschijnlijke aanpassingen al grotendeels weerspiegelen. Dit zou betekenen dat binnen afzienbare tijd de rust op de obligatiemarkten terugkeert en daarna ook op andere markten. Wanneer markten erg volatiel worden en sterke koersschommelingen vertonen, kan het momentum zichzelf versterken en kunnen markten van de economische realiteit vervreemd raken. In principe proberen wij steeds in te schatten wat de ontwikkelingen in de reële economie voor de financiële markten betekenen. Als de markten echter buiten zinnen raken, dan gaan zij de reële economie dicteren. Dan dienen we onszelf juist af te vragen wat de marktbewegingen voor de reële economie betekenen. Ik denk niet dat we dit punt al bereikt hebben, maar de kans neemt wel toe dat de marktvolatiliteit een negatieve weerslag op de wereldeconomie krijgt. Ondertussen waren de cijfers in de VS en Europa positief en in Japan niet onaardig. Het enige relevante cijfer dat in China uitkwam, zat de markt echter niet lekker.