Britse pond – Verder omhoog in tweede helft van 2013

door: Georgette Boele

We hebben onze prognose voor de Britse economie verhoogd gezien de verbeterde economische omstandigheden. Daarbij past een lichte appreciatie van het GBP tegenover de EUR. De Britse economische cijfers waren vorige week min of meer als verwacht. Het werkgelegenheidsrapport liet een gunstiger beeld zien, met een sterkere daling van het aantal uitkeringsaanvragen en een hoger weekloon. Dankzij een aantrekkend sentiment voor het VK kon het GBP de sterke EUR goed weerstaan. De EUR/GBP bewoog zich tussen 0,8470 en 0,8550. Deze week verschijnen de inflatiecijfers en de detailhandelsverkopen. Mocht de inflatie lager dan verwacht uitvallen, dan biedt dat steun aan het GBP omdat de vermeende ongunstige groei/inflatiemix daardoor verbetert. Hoger dan verwachte detailhandelsverkopen zouden aangeven dat de Britse economie aan kracht wint. Ook dat biedt steun aan het GBP. Al met al voorzien wij een bescheiden waardestijging voor het GBP.