Japanse yen – JPY verder onder druk

door: Georgette Boele

De markt was teleurgesteld dat de Japanse centrale bank (BoJ) niets deed aan de recente volatiliteit op de binnenlandse obligatiemarkt en de sterke JPY. Uit cijfers van het ministerie van Financiën bleek dat Japanse beleggers nog steeds buitenlandse beleggingen verkopen. Dit alles bood opnieuw steun aan de JPY. De notulen van de BoJ-vergadering brachten goed nieuws: de bestuursleden rekenen de komende maanden op een verder aantrekkende export- en investeringsactiviteit bij een oplopende inflatie. Wij verwachten dat de BoJ wel iets gaat doen aan de recente volatiliteit op de obligatiemarkten: het renterisico voor financiële instellingen is hierdoor immers toegenomen en dat kan tot verkopen van Japanse staatsobligaties leiden. Afdekking van het risico van een nog sterkere JPY is duurder geworden, maar wij verwachten dat het MoF en de BoJ in actie komen als USD/JPY richting 93 gaat (sterkere JPY). We handhaven onze eindejaarsprognose van 110 voor de USD/JPY, nu oplopende obligatierentes in de VS de USD ondersteunen.