Bodem bouw wordt niet voor 2014 bereikt

door: Madeline Buijs

Na een slecht 2012 en eerste kwartaal van 2013 is de vraag die de bouwsector beheerst wanneer het herstel van de sector in gaat zetten. Afgaand op voorlopende indicatoren zoals het aantal afgegeven vergunningen en de orderportefeuille van bouwbedrijven zal de bodem op zijn vroegst in de loop van 2014 bereikt worden. Ook sentimentindicatoren geven dit aan.

De bouwsector heeft in 2012 een slecht jaar achter de rug waarin de omzet met 6,9% daalde en de productie met 8,4%. De cijfers van de eerste drie maanden in 2013 zijn ook niet bemoedigend. De omzet daalde met 8,8% j-o-j en de productie daalde met 11,6%. Het winterweer heeft zeker bijgedragen aan deze slechte cijfers in het eerste kwartaal, maar het geeft ook aan dat de bouw er nog lang niet is.

Om meer inzicht te krijgen hoe lang deze situatie nog voortduurt, kan naar een aantal voorlopende indicatoren worden gekeken. Het consumentenvertrouwen en de Economisch-sentimentindicator voor de bouwsector (ESI) zijn goede voorspellers voor de ontwikkeling van de omzet van de bouwsector. De orderportefeuille en het aantal afgegeven vergunningen kunnen als voorlopende indicatoren aanwijzingen geven of en wanneer herstel in de verschillende branches van de bouw te verwachten is.

Op basis van het aantal afgegeven vergunningen en de orderportefeuille is er voor bouwers actief in de burgerlijke en utiliteitsbouw het komende jaar geen verbetering te verwachten.
Productie en omzetmutaties bouwMogelijk dat in de loop van 2014 enig herstel zichtbaar zal worden. Dit zal niet het geval zijn voor de woningbouw. De utiliteitsbouw kan in 2014 profiteren van de aantrekkende bedrijfsinvesteringen. Voor de grond-, water- en wegenbouw is niet duidelijk aan te geven wanneer de bodem in zicht komt. De sector is sterk afhankelijk van overheidsprojecten waarop bezuinigd wordt. De verwachting is daarom dat de sector in 2013 en 2014 zal krimpen. Voor de bouwsector als geheel verwachten wij dat de lichte economische groei in 2014 in combinatie met de stijgende bedrijfsinvesteringen een positief effect kan hebben. Omdat het herstel pas op zijn vroegst in de loop van 2014 zal optreden, verwachten wij per saldo een stabilisatie in 2014. Omdat de prijzen in de bouw onder druk staan, verwachten wij in 2014 nog een lichte daling van de omzet.