Woningmarktmonitor: Meer grip op problemen woningmarkt

door: Philip Bokeloh , Madeline Buijs

De regering sluit Woonakkoord met de oppositie. De voor de koopsector belangrijkste aanpassingen uit het Regeerakkoord blijven van kracht.

Zowel de commissie Huizenprijzen als de SER pleit voor meer ruimte voor de commerciële huursector. De ontwikkeling daarvan vergt tijd, maar kan op termijn rust brengen op de woningmarkt.

Verbetering van de transparantie van securitisaties is noodzakelijk om de interesse van beleggers te behouden. Het voorstel van Kees van Dijkhuizen om een Nationale Hypotheekbank op te richten kan helpen de financieringslasten te verlagen.

De meerderheid van de gezinshuishoudens is nog altijd goed in staat de betalingsverplichtingen na te komen. Het aantal huiseigenaren met een betalingsachterstand blijft beperkt tot 1,6%.

De correctie van de huizenmarkt was achteraf gezien onvermijdelijk. Overwaardering, recessie, vermindering van de beschikbaarheid van hypothecair krediet en politieke onzekerheden rond de woningmarkt vormden een krachtige combinatie waardoor de huizenprijzen wel moesten dalen.

De bodem van de markt begint in zicht te komen. Wij verwachten dat het transactievolume volgend jaar weer zal toenemen.