Visie op advocatenkantoren 2013

door: Casper Burgering

De advocatuur verandert. De partnerstructuur werkt te stroperig, de inzet van ICT vereenvoudigt werkprocessen en het kostenbewustzijn neemt bij veel kantoren – vaak met een dure infrastructuur – toe. Ook gaat geëxperimenteerd worden met het ‘no-cure-no-pay’ principe. Partners hechten aan de democratische cultuur, maar dit maakt de organisatie ook minder flexibel. En op het moment dat de groei tegenvalt moeten alle zeilen worden bijgezet; een kantoor moet snel en effectief op marktveranderingen kunnen reageren. Om de continuïteit te waarborgen moeten kantoren kostenefficiënter werken; de overheadkosten zijn immers nog steeds relatief hoog….